Policy samhällsinsatser

Vår policy gällande samhällsinsatser

Våra samhällsinsatser hjälper oss delta aktivt i samhället. Vi får många förfrågningar om donationer till välgörande ändamål, både på global och på lokal nivå. Vi gör vårt bästa för att tillmötesgå så många av dessa som möjligt, där så är praktiskt möjligt och lämpligt. För att vi ska kunna erbjuda lämpligt stöd måste organisationerna vi stöder uppfylla följande krav. De ska:

• tydligt ange sitt uppdrag och syfte,

• vara verksamma inom det medicinska området,

• arbeta aktivt för att förbättra patienters liv, förbättra säkerheten för sjukvårdspersonal, eller öka kunskapsnivån inom det medicinska området,

• tillhandahålla tillförlitliga och mätbara resultat,

• bedriva forskning baserat på vetenskapliga fakta.

Initiativen vi stöder måste även följa riktlinjerna från Advamed eller Eucomed.

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss