Utsläpp, energi- och vattenförbrukning

Utsläpp, energi- och vattenförbrukning

Minskning av utsläpp

Vi är fast beslutna att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå detta har vi fastställt lokala mål för minskning av transportrelaterade utsläpp. Vi arbetar aktivt för att minska flygfrakterna och öka lastvolymen i våra lastbilar. Detta gör vi genom att optimera transportvägarna och antalet leveranser till våra kunder, vilket leder till färre resor. Tillsammans med våra transportpartner mäter vi koldioxidutsläppen när råmaterial transporteras till fabrikerna och när varor fraktas mellan fabrikerna eller skickas till våra lagerlokaler.

Energiförbrukning

Vi mäter och övervakar vår energiförbrukning i syfte att om möjligt minska energiförbrukningen på våra fabriker. Under 2011–2014 minskade vi energiförbrukningen med 11 procent, och 2015 med ytterligare 4 procent. Tillverkningsprocessen för högkvalitativa, sterila medicinska och kirurgiska produkter är i vissa fall energiintensiv, och vi fokuserar på att effektivisera dessa processer för att minska förbrukningen.

Vattenförbrukning

Under 2011–2014 minskade vi vår vattenförbrukning med 8 procent och vi strävar efter att varje år minska vattenförbrukningen ytterligare.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport om du vill ha mer information om vår arbetsmiljöprestanda.

Hållbarhetsrapport (Eng 677 KB, pdf).

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss