Material och kemikalier

Material och kemikalier

Vi avlägsnar, om möjligt, alla potentiellt farliga kemikalier från våra tillverkningsprocesser och produkter och ersätter dem med lika effektiva men mindre farliga lösningar. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera miljöpåverkan från våra produkter, och alla produkter och material utvärderas enligt vår ECR-process (Environmental Composition Report).

Man måste emellertid ha i åtanke att huvudsyftet med våra produkter är att bota eller förebygga en sjukdom eller förbättra resultaten i operationssalen. Våra patienters behandlingsresultat får aldrig äventyras i vår strävan att minska miljöpåverkan. Nyfikenhet och försiktighet är således två viktiga faktorer när vi utforskar nya kemikalier, material och produkter.

Huvuddelen av våra produkter är engångsartiklar. De flesta är klassade som biologiskt avfall, vilket innebär att de måste eldas upp efter användning för att förhindra spridning av bakterier och infektioner. Sterilisering av våra produkter kan medföra vissa små risker eftersom processen omfattar användning av kemikalier och elektricitet. Avance-sortimentet, det vill säga våra produkter för sårbehandling med undertryck, innehåller batteridrivna pumpar och vi ansvarar själva för insamlingen av de uttjänta batterierna. Vi ser även till att allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

Vi följer EU:s kemikalielagstiftning REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och vi använder ett ”trafikljussystem” som har godkänts av BSI (British Standards Institution) för att klassificera råvaror under produktutvecklingen. Detta omfattar även bedömning av vår miljöpåverkan, från produktion till produktanvändning och avfallshantering. Alla material som klassificerats som ”röda” anses skadliga för miljön och får bara användas om det inte finns något annat alternativ på grund av patientsäkerhetsaspekten eller ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Vi övervakar noggrant mängden kemikalier som används på våra fabriker för att säkerställa minsta möjliga användning.

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss