Avfallshantering

Avfallshantering

Vi strävar alltid efter att använda material mer effektivt för att minska mängden skadligt avfall. Det innebär även att vi kontrollerar typen och kvaliteten på de material vi köper in samt hur vi tillverkar och förpackar våra varor. Vi har fastställt målsättningar och åtgärder för att minska avfallsproduktionen på alla våra fabriker. Vi använder effektiva återvinningsmetoder och vi uppmuntrar även våra kunder att återvinna förpackningsmaterial som kartong och wellpapp.

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss