Hållbarhet

Minimera miljöpåverkan

Att minska vår miljöpåverkan är av yttersta vikt för Mölnlycke Health Care. Vi arbetar kontinuerligt med att förhindra miljöskador genom att implementera bästa praxis på alla våra anläggningar runt om i världen. Detta har lett till en global ISO 14001-certifiering för miljöarbetet på företaget.

Våra miljömål

Vår policy är att minimera miljöpåverkan i hela vår verksamhet och samtidigt fortsätta leverera tillförlitliga produkter och tjänster till våra kunder och patienter. För att uppnå detta måste vi:

  • fastställa och kontrollera miljömål, analysera resultaten och rapportera dem till ledningen
  • alltid sträva efter förbättring och ett förhållningssätt där miljölagar endast är ett minimikrav

Miljöarbete

Miljöarbetet är en grundläggande del av företagets styrningssystem. Vi utvecklar strategier, policyer och mål på global nivå för att säkerställa regelefterlevnad och kontinuerlig förbättring. På lokal nivå är det de olika anläggningarna som ansvarar för att efterleva miljölagarna, implementera företagets policy och för att nå våra miljömål.

Vad vi gör för att minska miljöpåverkan

Avfallshantering

Hållbara återvinningsmetoder och förpackningsmaterial...

Utsläpp, energi- och vattenförbrukning

Minskning av utsläpp, energi- och vattenförbrukning...

Material och kemikalier

Minimerar potentiellt farliga kemikalier från tillverkningsprocesser och produkter...

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss