Leverantörsrelationer

Leverantörsrelationer

Våra huvudleverantörer utvärderas noggrant för att säkerställa att de uppfyller våra leverantörsstandarder, inklusive vår uppförandekod för leverantörer. De tillverknings-anläggningar som de använder bör ge en säker arbetsmiljö och följa lokala lagar om frågor som skälig ersättning, minimiålder hos de anställda och arbetstid. Vi besöker våra leverantörer regelbundet för att säkerställa att de material som vi köper från dem produceras på ett sätt som håller värdighet och respekt i leveranskedjan. Vi använder också tredjeparts revisorer att bedöma leverantörer vid behov.

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss