Hållbarhet

Ansvarstagande för våra produkter

Mölnlycke Health Care har ett världsomspännande rykte som leverantör av kompatibla, användarvänliga, tillförlitliga och effektiva produkter – ett rykte som vi upprätthåller tack vare vår passion för kvalitet och produktansvar.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra resultat så att vi kan uppfylla och överträffa krav och förväntningar från våra kunder, patienter som använder våra produkter samt myndigheter i de marknader där vi är verksamma.

Kvalitetsstyrningssystem

Vi har ett strikt processbaserat kvalitetsstyrningssystem för att säkerställa konstant hög kvalitet. Kvalitetsstyrningssystemet hjälper oss uppfylla våra kunders förväntningar genom att kontinuerligt förbättra allt vi gör – bland annat innovation och teknik, tillverkning, leveranskedja, försäljning och marknadsföring samt alla stödfunktioner. För att säkerställa fortlöpande implementering av systemet har vi infört en rad aktiva interna regelverk för riskhantering och intern revision. Förutom de globala processerna har alla våra anläggningar även ett lokalt kvalitetssystem samt personal som ansvarar för den lokala kvalitetsstyrningen och regelefterlevnaden.

Vi har ett heltäckande förhållningssätt till produkttillverkning, och vi tar hänsyn till både våra kunders hälsa och säkerhet och vår miljöpåverkan under produkternas hela livscykel. Vi har utformat interna processer som styr hur vi utvecklar, tillverkar och levererar våra produkter så att riskerna för användare och patienter minimeras, i enlighet med ISO 14971.

Vi utvärderar noggrant våra huvudleverantörer för att säkerställa att de uppfyller vår leverantörsstandard och vår uppförandekod för leverantörer. Deras produktionsanläggningar ska tillhandahålla en säker arbetsmiljö och följa lokala lagar gällande till exempel rättvisa löner, minimiålder och arbetstider. Vi har utarbetat ett styrningssystem för att övervaka, förbättra och kontrollera våra leverantörers uppförande, och vi genomför även regelbundna revisioner av våra leverantörer (inklusive tredje parts revisorer där så behövs).

Certifikat och regelefterlevnad

Quality Management, Health and safety, and Environmental certifications...

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss