Om oss

Hållbarhet

Genom att tillhandahålla lösningar som hjälper vårdgivaren att arbeta mer effektivt och produkter som håller vårdpersonal och patienter säker, hjälper vi att minska kostnaderna och främja snabbare läkning. Tillsammans med en kontinuerlig utveckling av vår personal och våra processer, bidrar Mölnlycke Health Care till en miljö som stimulerar innovation , förändring och hållbar hälso- och sjukvård för framtiden.

Läs mer:

Samhällsinsatser

Hur vi skänker tid, pengar och produkter för att hjälpa organisationer globalt...

Hållbarhetsrapport

Vår påverkan under 2015 på miljön, vår befolkning, våra leverantörer och vårt samhälle...

Vår policy beträffande hälsa och säkerhet

Hur vi skapar en säker miljö för våra anställda, leverantörer och besökare...

Uttalande om bekämpning av modern form av slavarbete

Vår policy om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och etiskt beteende....

Minimera miljöpåverkan

Att minska vår miljöpåverkan är vår priorietet...

Uppförandekod

Som ett internationellt företag, har vi en särskild skyldighet att respektera, främja och följa principerna för etiska och sociala ansvar i samband med de mänskliga rättigheterna, på arbetsplatsen och arbetsvillkor, inte diskriminera, att...

Ansvarstagande för våra produkter

Vi har ett strikt processbaserat kvalitetsstyrningssystem för att möta våra kunder...

Leverantörsrelationer

Leverantörsövervakning...

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss