Kontakta oss

Seminarium och utbildning

Mölnlycke arrangerar kontinuerligt seminarium och utbildningsdagar. Information kring dessa arrangemang kommer vanligtvis ut via en inbjudan.

För att komma till anmälan klickar du på det seminarium eller den utbildning som är aktuell för dig nedan.

Aktuella seminarium och utbildningar:

Sårforum

Mölnlycke Sårforum är en sårutbildning på grundläggande nivå och utgår ifrån patientfall som praktiska exempel för att skapa möjlighet till reflektion och nya insikter.Fokus kommer att ligga på:• Sårläkningsprocessen    • Generella...

SårWorkshop

Mölnlycke SårWorkshop är en utbildning som sker i mindre grupper och kommer att innehålla såväl teoretiska som praktiska övningar kring olika förbands egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter. För vem?Utbildningen riktar sig till...

Utbildningsdag Stockholm höst 2017

Mölnlycke bjuder in dig och dina kollegor till en eftermiddag med utbildning om sårbehandling och förband. Vi kommer att gå igenom generella behandlingsprinciper av sår och hur vi på bästa sätt behandlar dessa för att minska patienternas smärta och...

Utbildningsdag Jönköpings kommun

Mölnlycke bjuder in dig och dina kollegor som arbetar i Jönköpings kommun till ett sårseminarium med förläsningar och workshop.Föreläsare:Magdalena Velander - SSK på kärlmottagningen Växjö lasarett. Magdalena kommer att tala kring ämnet ”Hur...

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss