Sårbehandling

Studie visar Mepitel Film förebygger graden av hudreaktioner vid strålning

Av: Mölnlycke Health Care, maj 13 2014Publicerad i: Sårbehandling

Hudreaktioner vid strålbehandling förekommer hos 80-90% av bröstcancerpatienter1 och kan variera från mild rodnad till vätskande avfjällning med smärta, sveda och klåda. Detta kan ha en mycket negativ inverkan på det dagliga livet för patienter som redan har fullt upp med att hantera sin cancerdiagnos.

En studie2 som genomfördes på Nya Zeeland visar att användning av Mepitel Film, ett tunt , transparent hudskyddsförband med hjälp med Mölnlycke Health Cares Safetac®-teknologi , före , under och efter strålbehandling, förebygger utveckling av vätskande avfjällning och minskar svårighetsgraden av hudreaktioner.

78 patienter som genomgick strålbehandling för bröstcancer deltog i studien. Varje patients bestrålade hudområde delades upp i två halvor, där Mepitel Film användes på ena sidan och en vattenbaserad kräm på den andra. Studien visar att det inte fanns några fall av sår eller allvarliga hudreaktioner på huden under Mepitel Film. 100% av de hudområden på patienterna som endast behandlades med kräm utvecklade någon form av hudreaktion, varav 26% ledde till vätskande avfjällning. På de hudområden där Mepitel Film användes utvecklade endast 44% av patienterna lindriga hudreaktioner och ingen av dessa ledde till vätskande avfjällning. Det slutgiltiga resultatet visar därmed att Mepitel Film minskar graden av hudreaktioner med hela 92% i jämförelse med det området som endast behandlades med kräm.Referenser:

  1. Wells M (2003) Radiation skin reactions. Faithfull S (Ed) Supportive care in radiotherapy. London: Churchill Livingstone 135-159.
  2. Herst PM et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiother Oncol (2014)
Dela

Mer från samma kategori

Exufiber gav Toivo sitt normala liv tillbaka

Svårläkta sår tar lång tid att läka och kräver ofta mycket tid av sjukvårdspersonal, stort engagemang från patienten och innovativa vårdlösningar. Toivo...

Klinisk utvärdering av Mepilex XT

Läs artikeln i "Sårmagasinet" (Nr 4 2015), med temat Bensår, där en klinisk utvärdering av Mepilex XT redogörs.