Sårbehandling

Exufiber gav Toivo sitt normala liv tillbaka

Av: Mölnlycke Health Care, juni 1 2016Publicerad i: Sårbehandling

Svårläkta sår tar lång tid att läka och kräver ofta mycket tid av sjukvårdspersonal, stort engagemang från patienten och innovativa vårdlösningar.

Toivo är en 78-årig levnadsglad herre från Jokela i södra Finland och han har haft ett venöst bensår i drygt ett år. Såret har behandlats med flertalet olika produkter såsom skumförband, fiberförband, salvor med aktiva substanser, undertryck m.m.

Under behandlingsperioden har det varit svårt att hitta en lämplig och effektiv behandling eftersom Toivo har mycket känslig hud och under flera månader ökade sårets storlek trots att det behandlades. Den smärta som orsakas av täta förbandsbyten hade en negativ inverkan på Toivos livskvalitet och att sova var bara möjligt med hjälp av starka smärtstillande medel.

I april 2015, efter ett år av en mängd olika behandlingsalternativ som inte gett resultat sattes behandling med Avance undertryck in, vilket äntligen fick såret att börja läka. Dock beslutades efter en månads undertrycksbehandling att man skulle återgå till passiva förband. Sårläkningen tappade fart och det hände inte mycket med Toivos sår. Efter ett tag av stiltje i läkningen beslutade behandlande sjuksköterska att prova ett nytt grepp. Hon hade fått information om Exufiber, ett nytt gelbildande fiberförband från Mölnlycke Health Care.

Toivos sår började behandlas med Exufiber och omgående började läkningen sätta fast igen och det gick fortare än vid något av de tidigare behandlingsmetoderna. Efter 2,5 månaders behandling med Exufiber hade sårets storlek minskat med 80 %.

Toivo själv tycker att det bästa med sårläkningens framsteg och behandlingen med Exufiber är att han helt har kunnat sluta med smärtstillande medel, den förbättrade sömnkvaliteten och att hans mobilitet är normal igen. Han har även kunnat lämna tillbaka rollatorn till sin vårdcentral och tack vare färre omläggningar behöver Toivo bara besöka mottagningen två gånger i veckan.

Sjuksköterskan är glad att det nya förbandet har påskyndat läkningsprocessen och underlättat förbandsbytet och minskat Toivos smärta. Tiden för förbandsbyte och sårrengöring har sänkts till hälften. Hon är övertygad om att Exufiber är ett mycket lämpligt förband för andra typer av vätskande sår.

Läs mer om Exufiber här.

Dela

Mer från samma kategori

Studie visar Mepitel Film förebygger graden av hudreaktioner vid strålning

Hudreaktioner vid strålbehandling förekommer hos 80-90% av bröstcancerpatienter1 och kan variera från mild rodnad till vätskande avfjällning...

Klinisk utvärdering av Mepilex XT

Läs artikeln i "Sårmagasinet" (Nr 4 2015), med temat Bensår, där en klinisk utvärdering av Mepilex XT redogörs.