Operation

Aktuella utbildningsmoduler

Av: Mölnlycke Health Care, november 13 2015Publicerad i: Operation

Mölnlycke Health Care erbjuder dig aktuella utbildningsmoduler. Den rekommenderade tiden står vid varje modul nedan.

Kontakta vår Produktspecialist i ditt distrikt för bokning.

EUs direktiv 2010/32 om att minska stick- och skärskador. (ca 60 min)
Sedan 11 maj 2013 är direktivet för att minska stick- och skärskador gällande i svensk lagstiftning. Vad är det som gäller för dig när det gäller ansvar och förändring av ditt sätt att arbeta. Vi går igenom direktivets delar, och säkra arbetsmetoder, produkter med inbyggd säkerhetsfunktion och personlig skyddsutrustning. En uppdatering om utbredning av hepatit B, C och HIV och hur det ser ut över landet ingår också.

Dubbla handskar för att reducera kirurgiska korsinfektioner. Vad säger aktuell forskning? (ca 30 min)
Vi går igenom den senaste Cochrane-rapporten om dubbla och till och med trippla operationshandskar. En uppdatering om utbredning av hepatit B, C och HIV och hur det ser ut över landet ingår också. Kan med fördel kopplas ihop med föreläsningen om EU-direktivet ovan och blir då ca 1 tim 15 minuter totalt.

EN- 13795 - standarden du tillämpar varje dag! (ca 60 min)
Vi erbjuder ett utbildningsprogram som bygger på EN-13795, som är standarden för material till draperingar, operationsrockar och specialarbetskläder, de som kallas Clean Air Suit.
Det pratas idag mycket om linting, absorption, barriärer, standarder, personal och patientsäkerhet gällande smittspridning osv. Programmet går igenom standarden och ger svar på många av de frågor som finns på din avdelning i dag.

Stop the drop - vad säger forskningen? (ca 45 min)
Är patienterna tillräckligt varma från start när de opereras på er enhet? Vi går igenom vad forskningen säger och vad du skall tänka på för att hålla patienterna varma.

Handskar och materialval- vad är skillnaden  och varför? (ca 60 min)
Latex och syntetmaterial i operationshandskar, vad skall man välja och varför? Vi går genom material, vad är skillnaden och vad är det för olika typer av allergier man kan få. Kort genomgång av enhetens olika material i både undersöknings- och operationshandskar om det finns önskemål om det i kombination med vad som rekommenderas av hygiensjuksköterskorna.

Munskydd EN14683:2005 - det är väl ingen konst! (ca 20 min)
Om MDD och skillnaden mot PPD, standarden, vad de olika klasserna betyder och hur man faktiskt sätter på sig ett munskydd för att det skall skydda patienten.

E-learning: uppvärmning av patienter.
I denna utbildningsmodul (online e-learning) får du lära dig mer om hypotermi och hur du kan förebygga oavsiktlig perioperativ hypotermi med förvärmning och värmetillförsel till patienterna.

I slutet av utbildningsmodulen kan du testa dig själv i infogat test. Bilagt test är frivilligt. Om du genomför testet kan du som bevis på att du slutfört det skriva ut ett certifikat.

www.discoverprewarming.com

Användarnamn: sverige@mhc.com         lösenord: Welcome1

Dela

Mer från samma kategori