Infektionsprevention

Ren luft i operationssalen: Hur mäter man CFU?

Av: Mölnlycke Health Care, november 9 2015Publicerad i: Infektionsprevention

Glenn Lundberg var tidigare operationssköterska och är nu produkt specialist hos Mölnlycke Health Care.

Just nu pågår en intensiv diskussion om ren luft och halten av mikroorganismer uttryckt som cfu (kolonibildande enhet – Colony Forming Unit) i operationssalen. Det finns belägg för att det är viktigt att minska antalet CFU, som alltså är ett mått på livskraftiga bakterie- eller svampceller, för att få ultraren luft och minska den bakteriella belastningen i operationssalen1,2,3.

Men i praktiken har inte alla sjukhus den övergripande erfarenhet och kunskap som behövs för att mäta CFU. Därför är ”hur?” en fråga som ofta kommer upp när man träffar hygiensjuksköterskor och annan berörd personal.

I Sverige gör hygiensjuksköterskor ofta CFU-mätningar för att få ultraren luft i operationssalen. De börjar med att kontrollera ventilationen, spårar hur många personer som befinner sig i operationssalen samt kontrollerar rutinerna både när det gäller hygien och förrengöring och kring operationskläderna. De tittar ofta på rutinerna på vårdavdelningen före operation, under operation i operationssalen och på uppvaket efter operation. Detta innebär att de mäter cfu-nivån innan någon aktivitet äger rum och sedan vidtar åtgärder innan de byter till nya specialarbetsdräkter och mäter igen.  Det finns en teknisk specifikation, SIS TS 39:2012, som behandlar hur luftburen smitta förebyggs. Den beskriver hur cfu mäts, var agarplattorna ska placeras för att man säkert ska jämföra äpplen med äpplen (dvs. få värden som är relevanta att jämföra). Den tekniska specifikationen beskriver också hur utrustningen ska ställas in, hur många mätningar som ska göras och hur länge agarplattorna ska få stå för tillväxt.

Många sjukhus har luftprovtagare för kontroll av cfu-nivåer i operationsrummen eftersom de redan mäter cfu i sina laboratorier, apotek, renrum och sterilcentraler, vilket innebär att den nödvändiga kunskapen redan finns i organisationen.

På ett sjukhus observerade man att det förekom många kirurgiska infektioner på deras ortopediska avdelning. De gjorde mätningar som visade höga cfu-halter. Eftersom de visste hur viktigt det är med ultraren luft bad de om råd. Jag frågade när de senast hade låtit en tekniker inspektera och rengöra deras ventilationssystem och rekommenderade att de skulle börja använda specialarbetsdräkter för engångsbruk vid implantationskirurgi. De gjorde som jag föreslog och kunde konstatera att både cfu-nivåer och kirurgiska infektioner minskade.

Min rekommendation för att garantera bästa möjliga patientutfall är regelbunden mätning av cfu-nivåerna i operationssalen. Om de är höga krävs det åtgärder. Det kan till exempel behövas nya rutiner. Det finns belägg för att cfu-nivån beror på flera faktorer1,4,5, bland annat ventilationen, antalet gånger dörrar öppnas under ingreppet, antalet personer i operationssalen och personalens kläder6,7,8.

Andra studier visar att det kan räcka med att ändra personalens klädsel för att nå det önskade värdet på under 10 cfu/m3, dvs. få ultraren luft.

Referenser:

  1. Lidwell OM, et al. Ultra-clean air and antibiotics for prevention of postoperative infection: a multi-center study of 8,052 joint replacement operations. Acta Orthop Scand, 1987; 58(1): 4-13.
  2. Hoborn J. Thesis: Humans as Dispersers of Microorganisms - Dispersion Pattern and Prevention. Department of Clinical Bacteriology, Institute of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden. 1981.
  3. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2012. Microbiological cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements.
  4. Lidwell OM, et al. Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement: a randomised study. BMJ1982;285:10-14.
  5. Lidwell OM, Lowbury EJL, Whyte W. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect 1983;4:111-31.
  6. Lippert S, Gutschik E. Bacterial sedimentation during cardiac surgery reduced by disposable clothing. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 26: 79-82.
  7. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. Reduction of contamination at total hip replacement by special working clothes. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-987.
  8. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013.
Dela

Mer från samma kategori

Nya lila BARRIER avdelningskläder i sortimentet

Visst vill vi alla kunna välja fritt vad som passar vår egna stil och personlighet bäst. Men detta är inte så enkelt när man i sitt arbete är...

Den preoperativa sjuksköterskans dag

På söndag den 15 februari är det den preoperativa sjuksköterskans dag och med temat "Sharps safety begins with you" uppmärksammar The European...