Klara den globala utmaningen med trycksår

En strategi för prevention och behandling av trycksår

Trycksår är smärtsamma sår som kan ha stor inverkan på patientens livskvalitet genom att orsaka smärta, oro och ökad mortalitetsrisk. Mölnlycke Health Cares behandlingsstrategi för trycksår har en omfattande bas av bra metoder och evidensbaserad kunskap som grund. Läs mer eller klicka på punkterna nedan.

Rekommenderade produkter: Mepilex Border Sacrum, Mepilex Border och Mepilex

Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram för sjukhusförvärvade trycksår genom att omfördela spänningar, minska friktion, omfördela tryck och bibehålla ett balanserat mikroklimat medan förbandet bärs....

Trycksår – historik

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är flera tusen år gamla. Under de senaste årtiondena har kunskapsmassan ökat och forskningsrönen snabbt blivit fler, vilket har...

Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. Dessa smärtsamma sår kan ha stor inverkan på patienternas livskvalitet, och det är viktigt att sjukvården överväger hur...

Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus, hudens fuktighet, ålder och trycksårshistorik är några av de viktigaste komponenterna som påverkar risken för att en patient...

Kategorier av trycksår

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att trycksår delas in i kategorierna 1-4. Kategori 1 kan ange att patienten löper risk att få trycksår medan kategori 4...

Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning, tillhandahållande av korrekt näringsstöd och strategier för tryckomfördelning. Ett allt vanligare inslag är användning...

Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög risk att utveckla trycksår redan innan såren uppstår. Samtidigt vet man nu att det finns situationer när det är oundvikligt att...

Ladda ner konsensunsdokument (på engelska).

Om trycksår

Ett trycksår kan definieras som en "lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över en benprominens, som orsakas av tryck eller tryck i kombination med skjuvning. Ett antal bidragande eller förvärrande faktorer är förknippade med trycksår. Hur viktiga dessa faktorer är återstår att klarlägga.1”.

Litteraturen innehåller rikligt med data om prevalens och incidens, som varierar mellan olika medicinska specialiteter. Högre siffror rapporteras ofta från bland annat intensiv- och anestesivård och från äldrevård. Sakrum och hälar är de vanligaste platserna för trycksår.

Förutom att de orsakar smärta och oro för patienten innebär trycksår dessutom en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen över hela världen genom att öka behovet av vårdtid, sjukhusinläggning, förbrukningsvaror och läkemedel. Den årliga kostnaden för trycksår inom den brittiska offentliga vården uppskattas t.ex. till 1,4–2,1 miljarder pund per år, vilket motsvarar 4 procent av de totala kostnaderna.15.

Genom att uppmärksamma de verkliga utmaningarna för vårdpersonalen har vi utarbetat en heltäckande behandlingsstrategi för att förebygga trycksår – från att lyssna på personalen, inleda diskussioner och erbjuda utbildningsmöjligheter till att bedriva forskning och utveckling för att ta fram toppmoderna produkter. Mepilex Border är i dag en av de produkter som har bred användning vid behandling och prevention av trycksår.


Referenser

1. Walsh, N. et al. Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
2. Padula, W. et al. Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care 2011; 49(4).

Dela

NoImage

(mm:ss)