Möta den globala utmaningen med hudreaktioner till följd av strålbehandling

Strålbehandling mot cancer – prevention och behandling av hudreaktioner

Hälften av alla patienter med cancer får strålbehandling. Ungefär 90 procent av dessa patienter får strålreaktioner, från erytem till fuktig avfjällning. Det finns inga standardbehandlingar som har kliniskt bevisad effekt. Tills helt nyligen – när data från en randomiserad prövning för att studera den kliniska effekten av Mepilex® Lite-förband på hudreaktioner till följd av strålbehandling presenterades.

Hudreaktioner till följd av strålbehandling

Hudreaktioner till följd av strålbehandling kan graderas enligt RTOG:s (Radiotherapy Oncology Group) bedömningsverktyg....

Mepilex Lite - Kliniskt bevisad effekt

Enligt Världshälsoorganisationen WHO får ca 90 000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Av de kvinnor som får strålbehandling mot bröstcancer får 80-90 procent erytem. I dagsläget finns...

Mepitel Film förebygger graden av hudreaktioner

I en ny randomiserad klinisk studie med 78 stycken patienter, visade resultaten att profylaktisk användning av Mepitel Film vid strålning minskar graden av hudreaktioner med hela 92%....

Rekommenderade produkter

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska sår. Tack vare sin Safetac®-yta minimerar Mepilex Lite smärta, sår- och hudskador vid förbandsbyte.1, 2, 3 Mepilex Lite är mycket formbart och mjukt.4, 5 Det är kliniskt bevisat...

Dela