Klara den globala utmaningen med postoperativ blåsbildning

Introduktion till postoperativ blåsbildning

Mölnlycke Health Care är medvetna om de utmaningar sjukvårdspersonal ställs inför vid behandling och prevention av postoperativa blåsor. Informationen i detta avsnitt om postoperativa blåsor är tänkt att hjälpa dig bygga upp egen kunskap om postoperativ blåsbildning. Dessutom får du information om en del av de lösningar som Mölnlycke Health Care erbjuder för att behandla och förebygga postoperativa blåsor hos patienterna.

Förhindra postoperativ blåsbildning

Prevention av postoperativ blåsbildning är ett mångfasetterat område, men några av de faktorer som påverkar är...

Krav på ett förband för postoperativa sår

Postoperativa förband spelar en viktig roll i läkningen av kirurgiska sår när till kommer till att ge en optimal sårläkningsmiljö och minimera smärta....

Om postoperativ blåsbildning

Blåsbildning i huden definieras som när epidermis skiljs från dermis, resulterar i att fingerliknande utskott av epidermal vävnad som håller samman epidermis och dermis försvagas, så att de båda lagren separeras1

Problemets omfattning
Prevalensen blir allt mer väldokumenterad i litteraturen. En särskilt hög prevalens har identifierats på ortopediska avdelningar, särskilt hos patienter som har genomfört höft- och knäartroplastik:

 • 13 %-35 % prevalens hos postoperativa ortopedipatienter1-7

 

Prevalens rapporteras också hos patienter som genomgår andra kirurgiska ingrepp, bland annat:

 • Kejsarsnitt
 • Hjärt- och toraxkirurgi
 • Bukkirurgi, t.ex. hysterektomi

 

Kliniska följder av postoperativ blåsbildning
Blåsbildning i huden kan8

 • Ge ökad risk för kirurgisk infektion som kan leda till djupare infektion och sepsis orsakad av protesen
 • Fördröja läkningen
 • Medföra ytterligare operationer
 • Öka patientens smärta
 • Minska patientens livskvalitet
 • Leda till missnöjda patienter

 

Ekonomiska konsekvenser av blåsbildning
Blåsbildning i huden kan

 • Medföra ytterligare operationer
 • Innebära att sjukhusvistelsen blir längre
 • Kräva fler förbandsbyten
 • Öka vårdgivartiden
 • Öka behovet av analgetika

Referenser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Dela