Postoperativa lösningar

En viktig del i återhämtningen

För dina postoperativa patienter innebär det tidig mobilisering. För dig innebär det att hitta ett sätt att möta en rad utmaningar, såsom dina patienters smärta, rörlighet och välbefinnande samt att förebygga infektioner.

Att välja rätt kirurgiskt förband resulterar i effektiv sårbehandling, bland annat genom att förhindra SSI, främja tidig patientmobilitet och hantera den totala behandlingskostnaden.

Förhindra postoperativ blåsbildning

Prevention av postoperativ blåsbildning är ett mångfasetterat område, men några av de faktorer som påverkar är...

Krav på ett förband för postoperativa sår

Postoperativa förband spelar en viktig roll i läkningen av kirurgiska sår när till kommer till att ge en optimal sårläkningsmiljö och minimera smärta....

Recommended product

Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk som effektivt absorberar och håller kvar blod och andra operationsvätskor. Det är avsett för användning på akuta sår, såsom kirurgiska sår, skärsår och skrubbsår. Det är optimerat...

Dela

NoImage

(mm:ss)

Related products