Avance®

Mindre smärta

Smärta och stress fördröjer sårläkningen.1 Tack vare förband med Safetac® -teknologi, är Avance® ett system för sårbehandling med undertryck (NPWT – Negative Pressure Wound Treatment) som förebygger onödig smärta och vävnadsskada.

Mepiseal®, den flexibla och lättanvända tätningen, formar sig efter huden och bildar en försegling som förhindrar att sårsekret sprids från såret.

Perfekt när extra fixering och tätning behövs, t.ex. på sår som är svåra att lägga om. Mepiseal fäster effektivt och kan ändå tas bort utan hudstrippning och smärta.

Avance Film med Safetac-teknologi ger mindre hudreaktioner och smärta när förbandet tas bort och ökar därmed patientkomforten.

Förhindra onödig smärta

Studier visar att Safetac mjuka silikonförband är skonsamma för huden och orsakar mindre smärta och vävnadsskada för patienter med svårbehandlade sår och på omkringliggande områden.2

Tack vare att Mepitel finns som kontaktlager mellan skummet och sårbädden växer vävnaden inte in i skummet i lika hög grad, vilket betyder att det gör mindre ont att ta bort förbandet.

Användning av Avance Film med Safetac minskar hudstrippningen, hudreaktionerna och smärtan vid borttagning tack vare den unika Safetac-teknologin.

Avance-systemet för sårbehandling med undertryck förhindrar onödig smärta. Mindre smärta och optimerad tätning gör att patienterna följer behandlingen bättre, vilket är en viktig faktor för framgångsrik läkning.

Referenser

  1. Soon K et al. Pain-induced stress: a barrier to wound healing. Wounds UK, 2006.
  2. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001;10(2):7-10
Dela

Avance® – ökad patientkomfort

Avance® -pumpen väger bara 937 gram, är tystgående och levereras med en diskret väska...

Avance® – bekvämare

Möjligheten att ändra behållarstorlek och urvalet av förbandsset med skum eller gasväv...

Avance® – service och support

För att göra NPWT – sårbehandling med undertryck – tillgängligt vid behov för sjukvårdspersonal...