Infektionsprevention

Dubbla handskar med punktionsindikering för extra säkerhet

Nyckeln till maximal säkerhet är att se till att punktioner i operationshandskar kan upptäckas så snabbt som möjligt. Biogel® Indicator -systemets punktionsindikering är tydligare1, snabbare1 och större1 - alla viktiga faktorer för en omedelbar punktionsupptäckt och en tydlig väg till säkerhet och minskad risk för infektion.

Cochrane Review 2014 drar slutsatsen att dubbla handskar minskar risken för en handskpunktion med 71% jämfört med enkla handskar


Biogel® Indicator -systemen upptäcker 97% av alla inträffade handskpunktioner

 

Skydd du kan se

Biogel Indicator -systemet är unikt genom att det ger en synlig punktionsindikering på tre sätt:

 • Tydligare1 – valet av färgen på innerhandsken är baserat på färgfysik, maximal känsligheten hos det mänskliga ögat.
 • Snabbare1 - handskarna är utformade att ge en synlig punktionsindikering så fort som möjligt och se till att indikationsområdet växer snabbt.
 • Större1 – punktionsindikeringen är stor och synlig på avstånd.


Biogel PI Micro Indicator -systemet ger en betydligt mer markant indikering än andra syntetiska dubbelhandsksystem, vilket gör att indikeringen syns snabbare.

Hur fungerar punktionsindikeringssystemet

Biogel Indicator-systemet består av en mörkfärgad innerhandske och en halmstråfärgad ytterhandske.

Ytterhandsken är konstruerad att dölja färgen på innerhandsken. När vätska tränger in mellan de två handskarna, passerar ljus genom ytterhansken och uppenbarar innerhandsken.

Bevis som backar upp

När man talar med sjukvårdspersonal om förebyggande strategier, är dubbla handskar vårt viktigaste budskap. Du kan se anledningen till varför genom konstateranden i Cochrane Collaboration systematic rapporten av dubbla handskar.

Mål

Cochrane review och efterföljande rapport som syftar till:

 • att avgöra om det finns en klinisk signifikant skillnad i att använda dubbla handskar för att förhindra stickskador under operation
 • utvärdera om dubbla handskar har en negativ inverkan på sjukvårdspersonalens fingerfärdigheter (skicklighet)
 • ta reda på om ytterligare handskskydd minskar antalet handskpunktioner

Metodik

 • Trettioen randomiserade kontrollerade studier som mätte handskpunktion ingick.
  Ett ökande antal handsklager (enkel, dubbel, trippel) utvärderades.
 • Första undersökningen jämförde enkla handskar, dubbla handskar och färgade punktionsindikeringssystem; andra undersökningen la till ytterligare fyra handskmetoder (handskliner, tyg handskar, stålvävda handskar och trippelhandskar)
 • Risk bestämdes genom mätning av punktion och självrapporterade skador från nålstick. Fingerfärdighet mättes via självrapportering och punktionshastigher

Resultat

Enkla kontra dubbla handskar: 11 procent av handskarna punkterades vid användning av enkla handskar; 3 procent punkterades med dubbla handskar.

Punktionsindikeringen visade sig vara betydligt bättre för Biogel Indikator-systemet.

Handskar med indikatorteknik gav 90 procent färre handskpunktioner jämfört med enkla handskar, och en minskning med 94 procent jämfört med vanliga dubbla handskar.

Bevisen bekräftar att dubbla handskar ger ett bättre skydd mot oavsiktligpunktion och stickskador och påverkar inte signifikant fingerfärdigheten.

Resultat

Referenser

 1. MHC on file Report no. 887.
 2. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005).
 3. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994: 81: 1480.
Dela

More articles on infection prevention

Cost and risk of microbial contamination
Cost and risk of microbial contamination

Millions of people are affected by healthcare-associated...

Acceleratorfria handskar

Hypoallergena handskar som tillverkas utan de kemikalier som brukar kallas...

Helkroppstvätt

En möjlig risk vid alla operationer är att operationssåret infekteras med bakterier från patientens...

Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI)...

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade...

BARRIER® operationsmunskydd uppfyller...

Enligt den europeiska standarden ska huvudsyftet med att bära operationsmunskydd...