<p>BARRIER<sup>®</sup> operationsmunskydd uppfyller EU-standarderna</p>

BARRIER® operationsmunskydd uppfyller EU-standarderna

Lär dig mer om standarden EN 14863:2005

Enligt den europeiska standarden ska huvudsyftet med att bära operationsmunskydd vara att skydda patienten från smittämnen från personalens näsa och mun och att i vissa situationer dessutom skydda bäraren av munskyddet mot stänk av potentiellt kontaminerade vätskor.

BARRIER® operationsmunskydd uppfyller kraven i de olika klassificeringarna i EN 14683:2005. Klassificeringen innebär att munskydden delas in i två typer enligt bakteriefiltreringsförmåga och andningsmotstånd. Varje typ är sedan uppdelad ytterligare efter om munskyddet är stänksäkert eller inte.

För mer information om specifikationer och rekommendationer om när olika typer av munskydd ska användas vid operation, se BILAGA A, Information för användare, i EN 14683:2005.

Dela

Punktionsindikeringssystem

Vår lösning med dubbla handskar, Biogel® Indikator-system, kan infektionsrisken...

Acceleratorfria handskar

Hypoallergena handskar som tillverkas utan de kemikalier som brukar kallas...

Helkroppstvätt

En möjlig risk vid alla operationer är att operationssåret infekteras med bakterier från patientens...

Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI)...

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade...