<p>Bekämpa infektioner</p>

Bekämpa infektioner

Sjukvårdsförvärvade infektioner är kostsamma och livshotande men kan förebyggas

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade infektioner, och såväl de ekonomiska konsekvenserna som det onödiga lidandet för patienterna är omfattande. Globalt är det upp till 1 av 11 patienter som blir infekterade 2 och sjukvårdsförvärvade infektioner kan vara livshotande. I Europa kostar sjukvårdsförvärvade infektioner 7 miljarder årligen.3

Hur förebygger man kirurgiska och sjukvårdsförvärvade infektioner? För att ha framgång med det förebyggande arbetet och skydda mot kirurgiska och sjukvårdsförvärvade infektioner måste säkerhetsprocedurer och rutiner införas. En studie av effekten av nosokomial kemoterapi (SENIC) visade att intensiv infektionskontroll och övervakningsrutiner ledde till en 32-procentig minskning av infektionsfrekvensen under en femårsperiod.4 Det viktiga är att införa rutiner på många nivåer och använda rätt utrustning.

Vikten av förberedelse av huden

Känna till frekvenserna av kirurgiska infektioner

Ledarskap inom organisationer

Välja rätt utrustning

Vikten av förberedelse av huden

Förberedelse av huden är oerhört viktigt för att förebygga kirurgiska infektioner. Rekommendationen är att använda 2 % klorhexidinglukonat och 70 % isopropylalkohol för att avkolonisera huden före operation. Rekommendationen bygger på en stor mängd data som visar att detta är en lämpligaste metoden för preoperativ antiseptisk behandling av huden.5 Enligt forskningsrön är patientens egen hud källan till de flesta patogener som orsakar kirurgiska infektioner.6 Därför kan ett ökat fokus på antiseptisk behandling av huden ha stor inverkan på infektionsfrekvensen.

Känna till frekvenserna av kirurgiska infektioner

Studier har visat att incidensen av kirurgiska infektioner varierar kraftigt mellan sjukhus och mellan olika kirurgiska ingrepp.7 Operationsteam som känner till sina frekvenser av kirurgiska infektioner kan ofta minska dem genom att införa ett urval av grundläggande, relativt billiga infektionsförebyggande åtgärder.8

Ledarskap inom organisationer

Ett gott ledarskap är en absolut förutsättning för en framgångsrik bekämpning av kirurgiska infektioner. Vikten av att minska sjukvårdsförvärvade infektioner i allmänhet måste inskärpas på alla nivåer i organisationen av nyckelaktörer som är villiga att ta ledningen i arbetet med att bekämpa infektioner. Ledare och ett gott ledarskap krävs för att anta bästa praxis och skapa en kultur där personalen prioriterar att undvika sjukhusförvärvade infektioner.8

Använda rätt utrustning för optimalt skydd

På Mölnlycke Health Care är vi stolta över att kunna erbjuda säkra engångsprodukter för operation som är till fördel för både patienternas och vårdpersonalens säkerhet. Infektionsprevention är centralt för hela vår verksamhet och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som ska ge patienter och personal ännu bättre skydd. En framgångsrik infektionskontroll kräver rätt produkter.

Biogel® – operationshandskar

Biogel® har ett överlägset handsksystem med puntionsindikering för ökad säkerhet. Upp till 97 procent av inträffade handskpunktioner upptäcks med Biogel Indicator-systemen Denna säkerhetsfunktion bidrar till att minimera risken för både patienten och kirurger att infekteras med blodburna patogener, bland annat HIV- och hepatitvirus. Generellt har Biogel operationshandskar marknadens bästa AQL-nivå (Acceptable Quality Level) för förekomst av hål.8

Dubbla handskar har visat sig minska kirurgisk korsinfektion mellan personal och patienter.8 Dubbla handskar rekommenderas av den amerikanska sjuksköterskeorganisationen AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) och av RCS (Royal College of Surgeons of England). Studier visar en oroande låg frekvens av upptäckt handskpunktion under operation – bara 37 procent – med enkla handskar, jämfört med 87 procent med Biogel Indicator-systemen Med ytterligare ett par hanskar minskar risken för punktion på innerhandskarna betydligt, till 34,7 procent för enkla handskar och till 3,8 procent för dubbla.9,10

BARRIER® – personalklädsel för operation

BARRIER® personalklädsel för operation omfattar ett urval av skyddande och bekväma kombinationer som är anpassade till de krav olika typer av ingrepp ställer. BARRIER operationsrockar är ingreppsanpassade produkter som är specialvikta för aseptisk påtagning. Operationsrockar förhindrar inte bara patienten från infektioner utan skyddar dessutom operationsteamet från vätskekontamination. BARRIER operationsrockar erbjuder olika skyddsnivåer, från vätskeavstötande material för mindre invasiva ingrepp till rockar för våtkirurgi med plastförstärkt front som andas med impermeabla ärmar och sömmar. För de mest krävande förhållandena finns rockar som är helt impermeabla. BARRIER operationsrockar erbjuder dessutom mycket god komfort tack vare det mjuka materialet som andas.

Avdelningskläderna är utvecklade för patienternas säkerhet och för att erbjuda vårdpersonalen god komfort. Urvalet av avdelningsklädsel och värmejackor för engångsbruk ger komforten och kvaliteten med att ha fräscha kläder varje dag. Avdelningsklädseln för engångsbruk bidrar till sjukhusets infektionskontroll.6 Mölnlyckes Clean Air Suit är en effektiv infektionsbarriär och minskar flödet av hudbärande bakterier från personalen till luften i operationssalen.5, 7 Se hela utbudet av personalklädsel, med mössor och munskydd.

BARRIER® – uppdukningsmaterial

BARRIER® uppdukningsmaterial är utformat för att garantera bästa tänkbara patientsäkerhet och har ett optimalt skydd mot mikrobiell kontaminering. Effektiv infektionskontroll uppnås genom användning av impermeabla material där sådana behövs, och effektiv vätskkontroll uppnås genom absorption eller vätskeuppsamlingspåsar, som ger ett torrare arbetsområde. Alla vikningar är anpassade för optimal aseptisk hantering och enkel applicering, vilket också bidrar till infektionskontroll. BARRIER-sortimentet levereras tillsammans med bästa tillgängliga service och support inklusive både utbildning för optimal användning och skräddarsydda leverens- logistiklösningar, alla anpassade till användarens behov. Se hela utbudet av uppdukningsmaterial.

HiBi® antiseptiska produkter – handtvätt och helkroppstvätt

Händerna är en möjlig källa till och bärare av mikroorganismer 6 och rena händer minskar infektionsfrekvenserna.13, 14 Användning av HiBiScrub ger omedelbar avdödning med en effektiv skrubbningsteknikoch ger upp till 6 timmars bestående effekt.

Patientens hud är en viktig källa för sårkontaminering,6 och det är viktigt att minska den mikrobiella belastningen och därmed infektionsrisken. Detta görs oftast preoperativt genom helkroppstvätt. HiBiScrub bidrar till att förebygga postoperativa sårinfektioner och sjukhusförvärvade infektioner10 Det ger omedelbart skydd och bestående effekt i upp till 6 timmar.11 HiBiScrub är skonsam mot huden och innehåller en blandning av dermatologiskt testade mjukgörande ämnen.12

Referenser

 1. Prevention of hospital-acquired infections; A practical guide 2nd edition; World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/emc)
 2. National Audit Office. Improving Patient Care By Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report 14 July 2004. 
 3. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Årlig epidemiologisk rapport om smittsamma sjukdomar i Europa 2008. Kapitel 2: Sjukvårdsrelaterdade infektioner.
 4. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. Effekten av infektionsövervaknings- och kontrollsystem för att förhindra vårdrelaterade infektioner på amerikanska sjukhus.. Am J Epidemio. 121:182-205
 5. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011
 6. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200 
 7. Health Protection Agency. Surveillance of surgical site infection in England. London. July 2006. 
 8. Under the knife;  Taking a zero tolerance approach to preventable surgical site infections  in UK hospitals; 2011 (http://med-nexus.co.uk/published/med nexus/media/undertheknifereportfinaljune2011.pdf)
 9. Mölnlycke Health Care Report REPR0833
 10. Judith Tanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. 2012
 11. Hayek et al, J Hosp Infec. 1986;10:165-172 
 12. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
Dela

Punktionsindikeringssystem

Vår lösning med dubbla handskar, Biogel® Indikator-system, kan infektionsrisken...

Acceleratorfria handskar

Hypoallergena handskar som tillverkas utan de kemikalier som brukar kallas...

Helkroppstvätt

En möjlig risk vid alla operationer är att operationssåret infekteras med bakterier från patientens...

BARRIER® operationsmunskydd uppfyller...

Enligt den europeiska standarden ska huvudsyftet med att bära operationsmunskydd...