Lösning – infektionsprevention

Infektionskontroll innebär bekämpning av postoperativa sårinfektioner och sjukhusförvärvade infektioner

En väldokumenterad studie på effekten av nosokomial cytostatikabehandling (SENIC) visade att intensiv infektionskontroll och övervakningsrutiner ledde till en 32-procentig minskning av infektionsfrekvensen under en femårsperiod.1 Mölnlycke Health Cares lösning för infektionsprevention följer dina patienter genom operationen och förser sjukvårdspersonalen med rätt utrustning för att underlätta prevention av postoperativa sårinfektioner. Produktområdena BARRIER® och HiBi® är nyckelkomponenter i en framgångsrik infektionskontroll2. Detta kan i sin tur leda till effektiv infektionsprevention och bekämpning av sjukhusförvärvade infektioner och postoperativa sårinfektioner.

Produkter för infektionsprevention

Alla operationsprodukter från Mölnlycke Health Care är utformade för att erbjuda patienter och sjukvårdspersonal optimal säkerhet. Infektionsprevention är centralt för hela vår verksamhet, och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som ska ge patienter och personal ännu bättre skydd.

De skyddande impermeabla materialen i BARRIER® operationslakan och personalklädsel för operation skapar viktiga barriärer mellan patienten och vårdpersonalen. Biogel® operationshandskar finns med ett punktionsindikeringssystem, som innebär att hål i handskarna blir betydligt lättare att upptäcka under operation3. Att välja Mölnlycke Health Care innebär att välja optimal säkerhet och ger bästa möjliga stöd för en framgångsrik infektionskontroll.

Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI) och sjukvårdsförvärvade infektioner (HAI))

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade infektioner, och såväl de ekonomiska konsekvenserna som det onödiga lidandet för patienterna är omfattande. Globalt...

Punktionsindikeringssystem

Vår lösning med dubbla handskar, Biogel® Indikator-system, kan infektionsrisken minskas för både vårdpersonal och patienter. Exempel på handskar som har punktionsindikering är bland annat syntetiska Biogel® PI Indicator® System ochBiogel Eclipse Indicator i naturgummilatex för exceptionell komfort och mjukhet.   ...

Acceleratorfria handskar

Hypoallergena handskar som tillverkas utan de kemikalier som brukar kallas acceleratorer (tiurammerkaptobensotiazol, difenyltiourea, difenylguanidin, ditiokarbamater) kan bokstavligt talat rädda...

Helkroppstvätt

En möjlig risk vid alla operationer är att operationssåret infekteras med bakterier från patientens egen hudflora. Det finns ett signifikant samband mellan positiv odling från huden och...

BARRIER® operationsmunskydd uppfyller EU-standarder

Enligt den europeiska standarden ska huvudsyftet med att bära operationsmunskydd vara att skydda patienten från smittämnen från personalens näsa och mun och att i vissa situationer dessutom skydda...

Ett urval av våra produkter för infektionsprevention

Punktionsindikeringssystem

Vår lösning med dubbla handskar, Biogel® Indikator-system, kan infektionsrisken minskas för både vårdpersonal och patienter. Exempel på handskar som har punktionsindikering är bland annat syntetiska Biogel® PI Indicator® System ochBiogel Eclipse Indicator i...

HiBiScrub

HiBiScrub

HiBiScrub® preoperativ hand- och helkroppstvätt innehåller klorhexidinglukonat som till skillnad från tvål och gel binds till huden och ger ett ihållande skydd upp till sex timmar.2 Om produkten appliceras upprepade gånger förbättras effektiviteten.3...

BARRIER operationsrock Ultimate

BARRIER operationsrock Ultimate

BARRIER® Ultimate operationsrock innebär en optimal kombination av skydd och komfort eftersom den är tillverkad i ett mjukt material som andas och som dessutom är mycket vätskeavvisande. BARRIER Ultimate är den senaste operationsrocken i sortimentet och...

BARRIER® hybrid kardiovaskulärlakan

BARRIER® hybrid kardiovaskulärlakan

Det nya BARRIER® hybrid kardiovaskulärlakan har utformats för att uppfylla behoven i en hybridsal. Det är en komplett lösning som gör att draperingen kan skötas av en enda person vilket sparar tid jämfört med de tekniker där man använder flera lakan.1

Biogel PI Indicator® System

Biogel PI Indicator® System

Vår syntetiska operationshandske Biogel PI Indicator® System möjliggör en latexfri operationssal samtidigt som kirurgen kan arbeta säkert och tryggt.

Referenser

  1. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. Effekten av infektion övervakning och kontrollsystem för att förhindra vårdrelaterade infektioner i amerikanska sjukhus. Am J Epidemio. 121:182-205.
  2. Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
  3. Tanner, J. and H. Parkinson, Double gloving to reduce surgical cross-infection.
    Cochrane Database Syst Rev, 2002(3): s. CD003087.

 

1.       Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172 

Dela

NoImage

(mm:ss)