<p>Säkerställa en effektiv operationsverksamhet med utbildning och support</p>

Säkerställa en effektiv operationsverksamhet med utbildning och support

70 000 timmars coachning och support för ökad effektivitet i operationssalen

Utbildning och support för kunderna är en hörnsten i vår fullservicelösning för effektiv operationsverksamhet. Varje år ger våra team med specialister på operationsprodukter motsvarande 70 000 timmars daglig vägledning på plats, coachning och support på sjukhus i hela Europa. Vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder med daglig kontakt, och våra expertteam finns med er hela vägen med support både från kontoret och på plats, allt efter behov.

Så här ökar vi effektiviteten – stöd från våra experter

Mölnlycke har en lång historia inom området medicintekniska produkter och har omfattande erfarenhet av operationsprodukter. Våra produktspecialister har ofta en bakgrund inom kirurgin och lång erfarenhet av operationer. Vi sätter riktmärken för bästa praxis och använder ledande forskningsresultat om effektivitet i operationssalen för vår support.

Klinisk expertis

Vi har omfattande erfarenhet av att rådge våra kunder om val av medicintekniska produkter, t.ex. vilka komponeneter som ska ingå i de kundanpassade seten. Vi har kompetens att ge både klinisk utbildning och produktträning för operationspersonal, t.ex. i form av Surgical Forum och utbildningsbesök på våra tillverkningsanläggningar.

Många sjukhus har inte tid och resurser för kvalificerad och specialiserad utbildning av operationspersonalen. Mölnlyckes experter kan erbjuda den support som listas nedan:

 • Bästa kliniska praxis för säker och effektiv kirurgi
 • Val av produkter och stöd vid konfiguration
 • Utbildning och färdighetsträning om produkter och klinisk praxis
 • Utbildning i hur man använder kundanpassade set säkert och effektivt
 • Surgical Forum™
 • Produktprover
 • Utbildningsbesök på tillverkningsanläggningar

Supportteam

Våra kompletta team med olika kompetenser finns där för dig. Vi svarar snabbt på förändringar och försöker alltid föregripa problem och lösa dem proaktivt. Förutom klinisk expertise har vi kompetens inom logistiklösningar.

När ni arbetar med Mölnlycke har ni tillgång våra Produktspecialister som alltid står till förfogande för support, utbildning och rådgivning om effektivitet.

Våra supportteam består av:

 • Account Manager
 • Produktspecialist
 • Kundserviceansvariga
 • Ansvariga för logistiskt råd och stöd

Experter på effektivitet i operationssalen

Våra experter hjälper dig öka effektiviteten i operationsverksamheten genom att se över de procedurer och material som används och tillhörande processer, hjälpa er identifiera potentiella effektivitetsvinster, ge stöd när nya lösningar införs, följa upp och övervaka resultat samt föreslå nya förbättringar.

Följande tjänster ingår i vår expertrådgivning om effektiv operationsverksamhet:

Dela

Optimerad effektivitet med våra lösningar

Med Mölnlycke® Procedure trays och tjänster från Mölnlycke  kan ert sjukhus...

Tids-och kostnadsbesparingar skapar...

Optimerad effektivitet i operationssalen innebär att ert sjukhus kan behandla...

Mölnlycke® Procedure trays – perfekt...

Kundanpassade operationsset sparar tid generellt, men det går dessutom...

Effektiv leverans och logistik

En del av Mölnlycke® Procedure trays lösning är våra specialanpassade logistiklösningar,...

Mindre avfall – bra för miljön

Effektivitetsoptimering av operationsverksamheten och tillämpning av miljöpolicy...

Mindre stress för operationspersonalen

Många sjukhus har stora problem att rekrytera erfaren operationspersonal....

Färgkoda dina ProcedurePak set och ditt...

Ägnar du för mycket tid åt material och för lite tid åt patienterna? Med...

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket

Hitta möjligheter för ökad effektivitet

Online portal, med kundspecifik access, utvecklad för att bygga, ändra...