<p>Effektivare operationsverksamhet</p>

Effektivare operationsverksamhet

Ge bättre vård till fler patienter

Optimerad effektivitet i operationssalen innebär att ert sjukhus kan behandla fler patienter och erbjuda vård av högre kvalitet med befintlig personal. Kundanpassade set sparar tid generellt, men effektivitetsvinsterna blir fler än så med Mölnlycke® Procedure trays. 

Mölnlycke® Procedure trays är en fullservicelösning som kombinerar hög kvalitet, säkra produkter, leverans- och logistikfördelar samt kontinuerlig support och utbildning. Detta har visat sig skapa effektivitet, även i det avseendet att sjukhuset kan ge bättre vård till fler patienter.

Fler patienter behandlade med mindre resurser

Universitetssjukhusen Royal Liverpool och Broadgreen tillhör NHS-stiftelsen i Liverpool och innefattar två sjukhusanläggningar med sammanlagt 19 operationssalar. I de fullbelaggda operationssalarna siktar man på att behandla patienterna så snabbt som möjligt utan att kompromissa om kvalitet. "Det är mycket viktigt att operationsverksamheten fungerar effektivt", säger John Davidson, chef för klinisk ortopedi. "Vi insåg tidigt att en av de stora utmaningarna var att förkorta tiden i operationssalen."

Och det målet har man nått. Med Lean-principer lyckades John Davidson och hans team göra operationsverksamheten mer effektiv.

"Vi använder Lean-principer för att öka operationssalens omsättning och har ökat antalet behandlade patienter med cirka 40 procent under de senaste två åren", säger John Davidson. "Mölnlycke® Procedure trays har förbättrat omsättningen i operationssalarna betydligt genom att vi inte behöver vänta innan en operation kan börja."

NoImage

(mm:ss)

Några erfarenheter från Broadgreen Hospital i Liverpool:

  • 47 procent fler knäplastiker genomfördes efter att Mölnlycke® Procedure trays hade införts1
  • Uppdukningstiden inför operationen minskade med 82 procent med Mölnlycke® Procedure trays: från 12 minuter och 7 sekunder till 2 minuter och 9 sekunder för knäplastik1
  • Tiden för att öppna förpackningar minskade från 6 minuter och 32 sekunder med enskilda komponenter till 20 sekunder med kundanpassade set för knäplastik1
  • Stora operationer genererar i genomsnitt en påse icke-kliniskt avfall mindre efter att Mölnlycke® Procedure trays infördes1

NoImage

(mm:ss)

Referenser

  1. Kundreferensprogram 2009
Dela

Optimerad effektivitet med våra lösningar

Med Mölnlycke® Procedure trays och tjänster från Mölnlycke  kan ert sjukhus...

Mölnlycke® Procedure trays – perfekt...

Kundanpassade operationsset sparar tid generellt, men det går dessutom...

Utbildning och support

Utbildning och support för kunderna är en hörnsten i vår fullservicelösning för effektiv operationsverksamhet....

Effektiv leverans och logistik

En del av Mölnlycke® Procedure trays lösning är våra specialanpassade logistiklösningar,...

Mindre avfall – bra för miljön

Effektivitetsoptimering av operationsverksamheten och tillämpning av miljöpolicy...

Mindre stress för operationspersonalen

Många sjukhus har stora problem att rekrytera erfaren operationspersonal....

Färgkoda dina ProcedurePak set och ditt...

Ägnar du för mycket tid åt material och för lite tid åt patienterna? Med...

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket

Hitta möjligheter för ökad effektivitet

Online portal, med kundspecifik access, utvecklad för att bygga, ändra...