<p>Så här sparar man tid, arbete och resurser</p>

Så här sparar man tid, arbete och resurser

Med tidsbesparingar på upp till 59 procent blir operationsverksamheten mer produktiv1

Med ProcedurePak® kundanpassade set och tjänster från Mölnlycke Health Care kan ert sjukhus öka tidseffektiviteten med upp till 59 procent.1 För oss innebär effektiv operationsverksamhet en fullservicelösning som kombinerar hög kvalitet, säkra produkter, leverans- och logistikfördelar samt kontinuerlig support och utbildning för att öka produktiviteten.

Fullservicelösning

Ökad tids- och kostnadseffektivitet

Bättre logistik

Hur man ökar produktiviteten i operationssalen - beprövade effektivitetsvinster

En multinationell studie ledd av professor Michael Greiling som omfattar sjukhus i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige (ladda ned studien på engelska som PDF) visade en signifikant ökning av effektiviteten i operationssalen efter att ProcedurePak kundanpassade set hade införts. Totala tidsbesparingar på upp till 59 procent registrerades, inte bara vid själva operationerna utan i hela kedjan, från beställning av materiel till avfallshantering.

Såväl betydande besparingar i tid och pengar som ökad tillfredsställelse hos personalen nämndes bland fördelarna med att införa ProcedurePak-lösningar från Mölnlycke Health Care.  Såsom nämns ovan räcker det inte med en allmän lösning med operationsset. Setens sammansättning är oerhört viktig, eftersom varje kundanpassat set måste innehålla rätt komponenter av rätt kvalitet och i rätt mängd. Om inte är risken överhängande för att arbetet i operationssalen blir mindre effektivt.

Mölnlycke Health Care har flera anställda med erfarenhet från operationssalen som fungerar som konsulter vid utformning av seten och förändringar på plats för att garantera att komponenterna i ProcedurePak är optimalt sammansatta. Med över 10 000 unika konfigurationer och 4 miljoner levererade ProcedurePak kundanpassade set per år är vi marknadsledande i Europa.2

NoImage

(mm:ss)

Referenser

  1. Greiling, M. En multinationell studie för att utvärdera och kvantifiera tidsbesparande genom att använda anpassade kundanpassade set för effektivitet i operationssalen. Data presenterade  på konferens för European Association of Hospital Managers i september 2010 (poster).
  2. Försäljningsdata 2011
Dela

Tids-och kostnadsbesparingar skapar...

Optimerad effektivitet i operationssalen innebär att ert sjukhus kan behandla...

ProcedurePak – perfekt kundanpassat

Kundanpassade operationsset sparar tid generellt, men det går dessutom...

Utbildning och support

Utbildning och support för kunderna är en hörnsten i vår fullservicelösning för effektiv operationsverksamhet....

Effektiv leverans och logistik

En del av ProcedurePak® -lösningen är våra specialanpassade logistiklösningar,...

Mindre avfall – bra för miljön

Effektivitetsoptimering av operationsverksamheten och tillämpning av miljöpolicy...

Mindre stress för operationspersonalen

Många sjukhus har stora problem att rekrytera erfaren operationspersonal....

Färgkoda dina ProcedurePak set och ditt...

Ägnar du för mycket tid åt material och för lite tid åt patienterna? Med...

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket