<p>Effektiv leverans och logistik</p>

Effektiv leverans och logistik

Hur det kan spara resurser

En del av Mölnlycke® Procedure trays lösning är våra specialanpassade logistiklösningar, och vårt mål är att alltid kunna garantera att rätt produkter finns på plats vid rätt tid, med ett minimum av era resurser. Att ha oss som pålitlig partner sparar inte bara tid och resurser utan minskar dessutom stressen.

En viktig komponent när det gäller att spara tid och resurser är att ha full kontroll över allt operationsmaterial. För att operationsverksamheten ska fungera smidigt måste givietvis allt som behövs finnas på plats, när det behövs.

Där det behövs. När det behövs.

Vi gör över 380 000 leveranser till över 10 000 olika platser i hela Europa varje år. Alla våra effektiva leverans- och logistiklösningar syftar till att stödja sjukhusens mål att låta operationspersonalen koncentrera sig på sina kärnkompetenser istället för att låta sin tid upptas av administrativt arbete och logistik. På så sätt behöver ni ägna mindre tid åt materialhantering och får mer tid för patienterna.

Lämna materialflödet till oss – vi har specialanpassade servicelösningar, från beställning och leverans av produkter till mottagning av varor, inventering och fakturering. Dessutom finns våra utbildnings- och supportfunktioner för att underlätta hela vägen från start till mål. Låt oss hjälpa er hitta den bästa lösningen för era behov.

NoImage

(mm:ss)

Ladda ned vår katalog Lösningar för effektivitet i operationssalen (PDF) för att få reda på mer om hur Mölnlycke Health Care kan spara tid och resurser åt er.

Dela

Optimerad effektivitet med våra lösningar

Med Mölnlycke® Procedure trays och tjänster från Mölnlycke  kan ert sjukhus...

Tids-och kostnadsbesparingar skapar...

Optimerad effektivitet i operationssalen innebär att ert sjukhus kan behandla...

Mölnlycke® Procedure trays – perfekt...

Kundanpassade operationsset sparar tid generellt, men det går dessutom...

Utbildning och support

Utbildning och support för kunderna är en hörnsten i vår fullservicelösning för effektiv operationsverksamhet....

Mindre avfall – bra för miljön

Effektivitetsoptimering av operationsverksamheten och tillämpning av miljöpolicy...

Mindre stress för operationspersonalen

Många sjukhus har stora problem att rekrytera erfaren operationspersonal....

Färgkoda dina ProcedurePak set och ditt...

Ägnar du för mycket tid åt material och för lite tid åt patienterna? Med...

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket

Hitta möjligheter för ökad effektivitet

Online portal, med kundspecifik access, utvecklad för att bygga, ändra...