Effektivitet i operationssalen

Ge bättre vård till fler patienter

Vår lösning för effektivitet i operationssalen innehåller operationsspecifika produkter utbildning och support samt effektiv leverans och logistik förbättrar både effektivitet och utnyttjandegrad i operationssalen. När lösningen har införts skapar den ringar på vattet som bidrar till att ge bättre vård till fler patienter. Resultatet har bevisats. 

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket...

Mindre stress för operationspersonalen

Många sjukhus har stora problem att rekrytera erfaren operationspersonal. Hur kan ert sjukhus bli mer attraktivt som arbetsgivare? Det finns många svar på den frågan. Men minskad stress bidrar med...

Mindre avfall – bra för miljön

Effektivitetsoptimering av operationsverksamheten och tillämpning av miljöpolicy kan anses hänga samman eftersom båda kan inverka positivt på sjukhusets koldioxidavtryck genom att t.ex. minska...

Effektiv leverans och logistik

En del av Mölnlycke® Procedure trays lösning är våra specialanpassade logistiklösningar, och vårt mål är att alltid kunna garantera att rätt produkter finns på plats vid rätt tid, med...

Utbildning och support

Utbildning och support för kunderna är en hörnsten i vår fullservicelösning för effektiv operationsverksamhet. Varje år ger våra team med specialister på operationsprodukter motsvarande 70 000...

Färgkoda dina ProcedurePak set och ditt lager för att uppnå effektivitet

Ägnar du för mycket tid åt material och för lite tid åt patienterna? Med vårfärgkodningslösning blir materialflödet en del av en organiserad och ”väloljad maskin” och det blir enklare att plocka och fylla på lagret snabbare och mer effektivt....

Mölnlycke® Procedure trays – perfekt kundanpassat

Kundanpassade operationsset sparar tid generellt, men det går dessutom att göra effektivitetsvinster för hela sjukhuset. Mölnlycke® Procedure trays är en fullservicelösning som...

Optimerad effektivitet med våra lösningar

Med Mölnlycke® Procedure trays och tjänster från Mölnlycke  kan ert sjukhus öka tidseffektiviteten med upp till 59 procent.1 För oss innebär effektiv...

Tids-och kostnadsbesparingar skapar ringar på vattnet

Optimerad effektivitet i operationssalen innebär att ert sjukhus kan behandla fler patienter och erbjuda vård av högre kvalitet med befintlig personal. Kundanpassade set sparar tid generellt, men...

Hitta möjligheter för ökad effektivitet

Online portal, med kundspecifik access, utvecklad för att bygga, ändra och hantera inköp av kundanpassade set. ...

 

I akutsituationer kan vi få materialet till operationssalen inom en minut. Det skulle inte vara möjligt utan ProcedurePak kundanpassade set.

Martijn Bekhuis, logistikassistent, Thorax centre, Medisch Spectrum Twente
Läs fallstudien och se videon

 

 

 

Bättre resultat med ProcedurePak kundanpassade set

Mölnlycke® Procedure trays

Mölnlycke® Procedure trays

Innehållet i de kundanpassade seten, Mölnlycke® Procedure trays, sätts samman så att all engångsutrustning som krävs för en viss typ av kirurgiskt ingrepp finns med. I och med att Mölnlycke kundanpassade set ersätter en mängd individuellt förpackade produkter...

O.R. Efficiency Partnership Program

O.R. Efficiency Partnership Program

OREPP can help your hospital save time. The formula for success is to work smarter, not harder.

Dela

NoImage

(mm:ss)