Enkel och effektiv patientuppvärmning

Enkel och effektiv patientuppvärmning


Effektiv kontinuerlig patientuppvärmning minskar risken för hypotermi. Därmed minskar även risken för infektion i operationssåret och andra komplikationer, patienternas upplevda oro och återhämtningstiden. Resultatet blir en högre patientgenomströmning och resursbesparing.

Perfekt anpassad för patientuppvärmning
Den aktiva självuppvärmande filten BARRIER® EasyWarm® är den nya perfekta lösningen för patientuppvärmning. När filten som aktiveras av luft har tagits ur förpackningen och vikts upp värmer den sig automatiskt till genomsnittstemperaturen 40 °C på 30 minuter och håller sedan den temperaturen i upp till 10 timmar.1

Den aktiva självuppvärmande filten bidrar till att förhindra hypotermi.1 Den går lätt och snabbt att förbereda och använda före, under och efter ingreppet och ger effektiv patientuppvärmning.

Håll temperaturen över tiden
En klinisk studie för utvärdering av säkerhet och effekt av BARRIER EasyWarm visar att användning av filten bidrar till att förebygga hypotermi.

Risk och följder med hypotermi

Hypotermi är en vanlig och erkänd biverkning av kirurgiska ingrepp. Den kan uppträda före, under och efter ett ingrepp och kan leda till: Ökad risk för bland annat hjärtkomplikationer och...

Relaterade produkter

BARRIER® EasyWarm®

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv och jämn uppvärmning av patienter bidrar till att minska risken för hypotermi. Det minskar även antalet postoperativa infektioner och andra komplikationer, verkar lugnande på patienten och förkortar tiden för återhämtning. Detta innebär högre...

Referenser

1. Clinical to assess the safety and efficacy of an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.

Dela