Klara den globala utmaningen med diabetiska fotsår

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare. År 2030 kan det vara hela 439 miljoner som har sjukdomen.1 Diabetespatienter är utsatta för täta och ofta svåra fotproblem såsom sår och löper relativt hög risk att drabbas av infektioner, kallbrand och amputation. Mölnlycke Health Cares behandlingsstrategi för diabetiska fotsår innebär att du får både lösningar och stöd. Klicka på punkterna nedan för att läsa mer

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika aspekter av diabetiska fotsår visade sig redan 1986 vara nödvändigt för ett optimalt utfall av behandlingen (Edmonds et al 1986)...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning och skador på fötterna eftersom diabetiker med sensorisk förlust kanske inte känner en skada förrän...

Utbildning av diabetespatienter och vårdpersonal

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar av värdet av utbildning för att förhindra diabetiska fotsår....

Årlig visuell inspektion och identifiering av fötter i riskzonen

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien rekommenderar att alla som har diabetes ska låta göra en årlig visuell bedömning av sina fötter som ska...

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar allt fler Enligt nya uppskattningar lider ca 285 miljoner människor i hela världen av diabetes, och antalet kommer att öka till förskräckande 439 miljoner...

Framgångsrik behandling med Safetac-teknologi

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid behandling av diabetiska fotsår....

 

Om diabetiska fotsår

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Enligt nya uppskattningar lider ca 285 miljoner människor i hela världen av diabetes, och antalet kommer att öka till förskräckande 439 miljoner till 20301.
Diabetiker löper risk för att att drabbas av ett antal komplikationer på grund av sin sjukdom. Diabetespatienter har högre incidens bland annat av hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke, och av mikrovaskulära komplikationer, såsom retinopati som kan leda till blindhet och nefropati som kan leda till njursvikt. En av de mest dramatiska komplikationerna vid diabetes är amputation, och det har uppskattats att någon i världen får ett underben amputerat på grund av diabetes var 30:e sekund och att 85 procent av dessa amputationer föregås av ett fotsår (International Diabetes Federation (IDF) 2005). Ca 15 procent av alla diabetespatienter kommer att få ett fotsår under sin livstid2 och ju fler diabetiker, desto fler behandlingskrävande sår.
 
Ett diabetiskt fotsår definieras som ett "fullhudssår under fotledsnivå hos en diabetespatient, oavsett duration" (IDF, 2005). Fotsår utvecklas på grund av antingen neuropati eller perifer kärlsjukdom, antingen enbart eller i kombination, och leder till kategorisering som neuropatisk fot, ischemisk fot eller neuroischemisk fot. Den neuropatiska foten är normalt varm, har god perfusion och palpabel puls i foten. Icke-invasiva tester med 10 g monfilament eller en 128 MHz stämgaffel visar om sensorisk förlust föreligger. Sårbildning uppstår ofta på fotsulan under en försummade kallus och vid höga plantartryck. Den ischemiska foten/såret är svalt och pulsen i foten känns inte vid palpering. Foten smärtar ofta. Såren finns vanligen på fotens sida, tåspetsarna eller i områdena runt hälens baksida. Den neuroischemiska foten uppvisar en kombination av de faktorer som beskrivs ovan.

IDS:s ståndpunkt är att prevention och behandling av fotproblem vid diabetes ska inkludera följande:

  - Årlig inspektion av fötterna
  - Identifiering av fötter i riskzonen
  - Utbildning av diabetespatienter och vårdpersonal
  - Lämpliga skor
  - Snabb behandling av alla fotproblem

Dela