a+boy+sitting

Klara den globala utmaningen med brännskador

Förbandsbyten kan vara en traumatisk och extremt smärtsam upplevelse för brännskadepatienter

Brännskador kan förebyggas. Trots detta, är brännskador ett globalt folkhälsoproblem som förekommer främst i hemmet och arbetsmiljöer. År 2004 fick nästan 11 miljoner människor brännskador som krävde läkarvård.

I första världens länder, har överlevnaden för allvarliga brännskador blivit betydligt bättre. Detta beror främst på grund av framsteg inom både förbandsteknik och den övergripande kvaliteten på patientvården. I andra och tredje världens länder där majoriteten av brännskador förekommer (där Sydostasien står för nästan hälften av statistiken) är barndödligheten cirka sju gånger högre.

Mölnlycke Health Care erbjuder lösningar för både vårdpersonal och patienter. Om du behandlar barn, delhudsbrännskador eller brännskador i ansiktet, eller om du behöver en lösning för tagställen, stansning (meshning) av hudtransplantation eller en komplex lösning för eftervård av brännskador, har vi en produkt för dig.

Det är klokt att använda sig av alla fördelar du har vid behandling av brännskador. Det är därför du bör överväga att använda förband med Safetac teknologi som är bevisat skonsamt under förbandsbyten1

Mepitel på barn med brännskador

Prospektiv randomiserad studie av effekten av Mepitel® på barn med delhudsbrännskada till följd av skållning1....

Brännskador - klinisk genomgång

Skador på huden påverkar dess funktioner negativt och utsätter individen för en risk. Termiska skador kallas vanligtvis "brännskador", och påverkar stort hudens egenskaper och skyddande funktion....

Om brännskador

Skada på huden påverkar dess funktioner negativt och innebär en risk för individen. De värmeskador som kallas brännskador är en mycket allvarlig rubbning av hudens integritet och skyddande funktion. Därför kan omfattande brännskador vara en av de mest livshotande och livsförändrande händelser en människa kan råka ut för och ställer enorma krav på sjukvården. De flesta brännskador antas vara små, men eftersom många av dem aldrig kommer till sjukvårdens kännedom finns det få data som stödjer antagandet (Hermans, 2005). Men även vid begränsade brännskador kan hudpåverkan innebära en öppning för bakterier, smärtan kan bli betydande och den drabbade kan få vanställande ärr (Rockwell et al, 1989).

Hur svår en brännskada bedöms vara beror på två faktorer: skadans storlek och hur djup vävnadsskada värmekällan har orsakat. Hänsyn måste också tas till andra händelser och hälsofaktorer när man bedömer hur svår skadan är för individens konstitution, t.ex. inhalationsskada (från rök och heta gaser som andas in vid skadetillfället), andra skador som har samband med brännskadan (t.ex. frakturer som uppstått vid flykt från händelsen) och underliggande sjukdomar.

Typer av brännskador
Brännskador kan uppstå på olika sätt:
•    Direktkontakt med ett hett föremål (kontakt)
•    Kontakt med en flamma eller överhettad gas (flamma)
•    Kontakt med het vätska (skållning)
•    Ström med hög spänning som passerar genom vävnaden
•    Exponering för kemikalier
•    Exponering för en strålkälla.

 

Andra lösningar

Safetac-teknologi

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

En strategi för prevention och behandling av trycksår

Referenser

1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings.  Wounds UK, 2008.

2. Tengvall O et al. Memories after burn injury – The patient’s experience. Journal of burn care & research Volume 31, Number 2.

Dela