Mölnlyckes lösningar

Strategier för sårbehandling

Hjälpmedel för att hantera några av de största utmaningarna för vårdpersonal i dag

Våra lösningar: Prevention och behandling av trycksår , Diabetiska fotsår , Introduktion till postoperativ blåsbildning, Venösa bensår samt Strålbehandling

Strategier för sårbehandling

Risker och konsekvenser med hypotermi

Preoperativ hypotermi är när en patients kroppstempratur sjunker innan, under eller efter operation. Detta är en vanlig komplikation som går att förebygga och uppstår vanligtvis i samband med anestesi.

Lär dig mer om vår lösning för patientuppvärmning.

Risker och konsekvenser med hypotermi

Mindre smärta och lidande – säkrare och effektivare kirurgiska ingrepp

Mölnlycke Health Care är en ledande leverantör av engångsartiklar för operation och sårbehandling. Med våra lösningar och produkter hjälper vi patienterna slippa smärta och vårdpersonalen att utföra säkrare och effektivare kirurgiska ingrepp.

Vi har lösningar för minskad smärta vid sårbehandling, effektivitet i operationssalen och infektionsprevention.

Mindre smärta och lidande – säkrare och effektivare kirurgiska ingrepp

Spara tid och minska kostnaderna

En av de största utmaningarna för sjukhusledningar är att frigöra resurser för behandling av patienter och samtidigt hålla budgeten under kontroll. Mölnlycke Health Care har lösningen för att optimera effektivitet i operationsverksamheten.

Ta reda på hur Mölnlycke kan hjälpa er klara budgeten och frigöra viktiga resurser för att ge fler patienter bättre vård.

Läs mer om vår lösning: effektivitet i operationssalen

Spara tid och minska kostnaderna

Våra lösningar

Enkel och effektiv patientuppvärmning

Enkel och effektiv patientuppvärmning

Effektiv kontinuerlig patientuppvärmning minskar risken för hypotermi. Därmed minskar även risken för infektion i operationssåret och andra komplikationer, patienternas upplevda oro och återhämtningstiden. Resultatet blir en högre patientgenomströmni Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Risk och följder med hypotermi

Hudreaktioner till följd av strålbehandling

Hudreaktioner till följd av strålbehandling

Hälften av alla patienter med cancer får strålbehandling. Ungefär 90 procent av dessa patienter får strålreaktioner, från erytem till fuktig avfjällning. Det finns inga standardbehandlingar som har kliniskt bevisad effekt. Tills helt nyligen – när da Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Hudreaktioner till följd av strålbehandling , Mepilex Lite - Kliniskt bevisad effekt och Mepitel Film förebygger graden av hudreaktioner

Lösningar för brännskador

Lösningar för brännskador

Brännskador kan förebyggas. Trots detta, är brännskador ett globalt folkhälsoproblem som förekommer främst i hemmet och arbetsmiljöer. År 2004 fick nästan 11 miljoner människor brännskador som krävde läkarvård. Normal 0 21 fals Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Mepitel på barn med brännskador och Brännskador - klinisk genomgång

Förebyggande behandling av venösa bensår

Förebyggande behandling av venösa bensår

Bensår är ett betydande hälsoproblem och ett stort problem för sjukvården överallt i världen. Venösa bensår kan utgöra upp till 80 % av alla bensår1. Dessutom slukar de stora resurser i hälso- och sjukvården. Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Livskvalitetsfrågor för patienter med venösa bensår och Vad är ett venöst bensår

Elderly man with surf board on the beach

Post-operative solutions

Choosing the right post-op surgical dressings contribute to positive outcomes, including in helping prevent SSIs, supporting early mobility and managing the total cost of care Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Förhindra postoperativ blåsbildning och Krav på ett förband för postoperativa sår

Avance NPWT system med Safetac

Avance NPWT system med Safetac

Avance® är ett system för sårbehandling med undertryck (NPWT) som är speciellt designat för att vara bekvämare både för vårdpersonal och patienter. Systemet klarar alla typer av sår, både på sjukhus och i hemmet, vilket innebär en lättare Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Avance® – mindre smärta , Avance® – ökad patientkomfort , Avance® – bekvämare och Avance® – service och support

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare. År 2030 kan det vara hela 439 miljoner som har sjukdomen. Diabetespatienter är utsatta för täta och ofta svåra fotproblem såsom sår och löper relativt hög risk att drabbas av infektioner, kallbrand och Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Snabb behandling av alla fotproblem , Rätt skor , Utbildning av diabetespatienter och vårdpersonal , Årlig visuell inspektion och identifiering av fötter i riskzonen , Diabetesincidens, komplikationer, fotsår och Framgångsrik behandling med Safetac-teknologi

Infektionsprevention

Infektionsprevention

Mer än 1.4 miljoner människor lider av sjukhusförvärvade infektioner (HCAI) och det onödiga lidande som patienterna genomgår och ekonomiska kostnader är onödigt slöseri av resurser. Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI) och sjukvårdsförvärvade infektioner (HAI)) , Punktionsindikeringssystem , Acceleratorfria handskar , Helkroppstvätt och BARRIER® operationsmunskydd uppfyller EU-standarder

Behandling och prevention av trycksår

Behandling och prevention av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt dyr kostnad. Mer om denna utmaning

Våra lösningar: Förband för att förebygga , Trycksår – historik , Dyra sår , Riskfaktorer , Kategorier av trycksår , Preventionsstrategier och Framgångsrik behandling