Venösa bensår

Orsaker till venösa bensår

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Venösa bensår

Skadade klaffar hindrar återflödet av venöst blod, vilket resulterar i ansamlat venöst blod i underbenet. Detta resulterar även i venös stas och ödem

Detta leder till att flödet pressas ut ur blodkärlen till vävnaden, så att ödem uppstår.
Röda blodkroppar läcker ut i vävnaden och ger en missfärgning av huden som kallas hemosideringpigmentering och är ett kännetecken på vensjukdom (Morrison och Moffatt 2004).

Processen kan leda till hudförändringar och till sårbildning på benet (Anderson 2006). Ödemet beror ofta på en kombination av vensjukdom och problem med lymfdränaget som kallas lymfovenös sjukdom (Tiwari et al 2003). Det har rapporterats att mer än en tredjedel av alla som har bensår även har lymfödem.

Referenser:

Referenser

  1. Morrison MJ, Moffatt C (2004) Leg ulcers in MJ et al (eds), Chronic wound care; A problem based learning approach.
  2. Edinburgh Mosby Anderson I (2006) Aetiology assessment and management of leg ulcers, Wound Essentials;1 20 – 37 Tiwari A et al (2003) Differential diagnosis investigation and current treatment of lower limb lymphoedema, Archives of surgery; 138, 152 – 161
  3. Charles, H. Venous leg ulcer pain and its characteristics. J Tissue Viability 2002; 12: 4, 154-15
  4. Hofman, D., Ryan, T.J., Arnold, F. et al. Pain in venous leg ulcers. J Wound Care 1997; 6: 5, 222-224. 
Dela

Livskvalitetsfrågor för patienter med...

Venösa bensår innebär stora kostnader och en finansiell belastning för...

Vad är ett venöst bensår
Vad är ett venöst bensår

Ett venöst bensår är ett kroniskt, icke-läkande sår med trasig hud och...

Smärta och infektion
Smärta och infektion

Smärta är vanligt bland patienter med kroniska sår1 och har beskrivits...

Prevention – Kompression

Kompressionsstrumpor Venösa bensår föregås nästan alltid av hudförändringar som kallas lipodermatoskleros....

Bedömning av ett venöst bensår
Bedömning av ett venöst bensår

Ladda ned bifogad PDF Bedömning av ett venöst bensår...

Behandling av ett venöst bensår

Ladda ned bifogad PDF Behandling av ett venöst bensår

Behandlingsdiagram för bensår

Ladda ned behandlingsdiagrammet för bensår

Prevention av återkomst av venösa bensår...

Risken för återkomst kan minskas genom att en detaljerad historik tas för...