Venösa bensår

Livskvalitetsfrågor för patienter med venösa bensår

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Venösa bensår

Venösa bensår innebär stora kostnader och en finansiell belastning för vårdgivaren, men också en betydande belastning för patienten, både psykosocialt, känslomässigt och ekonomiskt.

Smärta kan användas som en indikator på sårtyp, etiologi och potentiell bakteriell belastning i såret.                                                                                                                                

Hoffman et al (1997) beskriver smärta som den värsta aspekten av att ha bensår eftersom den så ofta underskattas, vilket kan leda till dåliga strategier för smärtbehandling. 

Världshälsoorganisationen WHO:s trestegsskala för smärtbehandling innehåller olika alternativ från icke-opioider till opioider. 

Smärtbehandling måste betraktas som en viktig del av vårdplanen för att minska risken för social isolering.

Det finns flera faktorer som kan leda till social isolering. Minskad rörlighet på grund av bandagesystem kan påverka vilka skor patienten kan använda och kan öka fallrisken.

Aktiviteter som man normalt tar för givna, t.ex. semester, bad, leka med barnen kan bli omöjliga på grund av ett eller flera av symtomen vid bensår.

Såret kan påverka arbetsförmågan och t.o.m. leda till att man förlorar jobbet, vilket i sin tur kan skapa ångest, bidra till depression och innebära ekonomisk utsatthet.

Livskvalitetsproblemen kan förvärras av att patienten inte följer behandlingsplanen på grund av brister vid bedömningen.

Det finns ett betydande behov av att förbättra bedömning, diagnos, behandling och vård vid bensår.
Hoffman D et al (1997) Pain in venous leg ulcers, Journal of Wound Care 6; 5, 222 – 224 6. Moffatt C et al (2007) Leg ulcer management, London Blackwell.

Kunskapsartiklarna 2, 3 och 5 finns på
NHS Choices webbplats (Storbritannien):

http://www.nhs.uk/Conditions/Leg-ulcer-venous/Pages/Symptoms.aspx

 

Dela

Vad är ett venöst bensår
Vad är ett venöst bensår

Ett venöst bensår är ett kroniskt, icke-läkande sår med trasig hud och...

Smärta och infektion
Smärta och infektion

Smärta är vanligt bland patienter med kroniska sår1 och har beskrivits...

Orsaker till venösa bensår

Skadade klaffar hindrar återflödet av venöst blod, vilket resulterar i...

Prevention – Kompression

Kompressionsstrumpor Venösa bensår föregås nästan alltid av hudförändringar som kallas lipodermatoskleros....

Bedömning av ett venöst bensår
Bedömning av ett venöst bensår

Ladda ned bifogad PDF Bedömning av ett venöst bensår...

Behandling av ett venöst bensår

Ladda ned bifogad PDF Behandling av ett venöst bensår

Behandlingsdiagram för bensår

Ladda ned behandlingsdiagrammet för bensår

Prevention av återkomst av venösa bensår...

Risken för återkomst kan minskas genom att en detaljerad historik tas för...