Yttre riskfaktorer

Fyra yttre riskfaktorer1, 24 för vävnadsskada är de som rapporteras oftast:

  1. Tryck1, 24
  2. Skjuvning1, 24, 25, 26
  3. Hudmikroklimat1, 27 – värme och fukt
  4. Friktion1 – friktion har tagits med i listan av tradition men diskuteras nu separat och såren kallas friktionssår

Det är ofta en kombination av krafter som skapar den högsta risken för en känslig patient. Vävnadsdeformation inträffar i mjukdelar, fettvävnad, bindväv och muskler när dessa krafter verkar uppstår belastning och påfrestningar som påverkar perfusionen och cellulära mekanismer nödvändiga för normal funktion. I den kliniska miljön är det ofta varierande krafter som verkar, och skjuvning är vanligt. Ålder, livsstil och kronisk sjukdom kan ha betydelse för hur man reagerar på dessa krafter.