Skjuvkrafter

 

Definition - "en åtgärd eller stress som följer av applicerade krafter som orsakar eller tenderar att orsaka att två inre delar av kroppen deformeras i transversalplanet."


Snabba fakta

  • Ökar vid lateral rörelse och även när patienten ligger platt på rygg.
  • När tryckbelastningen är konstant och skjuvkrafterna ökar kan vävnadsdeformeringen bli mer omfattande.
  • Ökade skjuvkrafter kan förvärra vävnadsskada
  • Sår som orsakats av skjuvkrafter har ofta en mindre djup del som sluttar ned mot ett djupare område med blåmärken. En typisk egenskap är att hudkanterna kan vara ojämna.
  • Skjuvkrafter skapar ofta djupare vävnadsskador som inte alltid är omedelbart synliga.
  • Lägesförändringar orsakar ofta skjuvkrafter, t.ex. när huvudet höjs eller sänks.