Mikroklimat

 

Definition - temperatur och fuktighet lokalt i vävnaden
vid gränsen mellan kroppen och stödytan.

Snabba fakta

 • Man vet att fukt påverkar hudens funktion
 • Minskar styvheten - mjukar upp huden, maceration
 • Minskar styrkan - upp till 96 procent, leder till erosion
 • Ökar friktionskoefficienten
 • Ökad vidhäftning på kontaktytan – ökar risken för skjuvning
 • Stimulerar abrasion, nekrosbildning och sårbildning
 • Späder ut hudens surhet - pH övergår till basiskt
 • Förhöjd temperatur snabbar på metabolismen
 • Förhöjd temperatur ger ökad svettning
 • Vid gränsen till stödytan fångas kroppsvärmen upp så att huden snabbt blir varm. Värmen ackumuleras och fukt byggs upp.
 • Djurstudier har visat en koppling mellan uppbyggnad av värme och sårbildning.14