Lär dig mer om etiologin för trycksår

  • Inre och yttre faktorer måste beaktas
  • En strukturerad riskbedömning bör göras – och det är viktigt att komma ihåg att göra nya bedömningar
  • Det är oerhört viktigt att dokumentera varje bedömning noggrant
  • En preventionsplan ska genomföras utifrån riskbedömningen