Interna riskfaktorer inkluderar bedömning av följande

 

Allmänt hälsotillstånd – har patienten flera hälsoproblem – exempelvis rapporteras diabetes mellitus och sjukdomar i andningsvägarna innebära ökad risk för patienten
Rörlighetsstatus – minskad rörlighet påverkar förmågan att lindra trycket på känsliga vävnader
Näringsstatus – näringsbrist kan ha många effekter – näringsstatusen kan bedömas på ett enkelt sätt genom övervakning av vikten och bedömning av specifika indikatorer såsom hemoglobin eller serumalbumin
Hudens fuktighet – en mångfacetterad parameter – det är viktigt att vara medveten om inkontinens, men även förhöjd kroppstemperatur och dess effekter ska beaktas
Ålder – högre ålder har visats ha ett samband med ökad risk, men man bör vara medveten om att trycksår kan uppkomma i alla åldrar om en kombination av riskfaktorer föreligger
Historik av tidigare trycksår – läkta sårplatser är högriskplatser eftersom ärrvävnad bara har upp till 80 procent av den ursprungliga elasticiteten.
Läkemedelshistorik – exempelvis kan användning av steroider påverka hudens integritet
Perfusion/syresättning – instabilitet i hjärt-kärlsystemet, inotropstöd och syrebehov rapporteras öka risken för trycksår