Friktion

 

Definition: "kontaktkraft parallell med hudytan vid glidning, t.ex. ytor som glider mot varandra".

Snabba fakta

  • Friktion innebär en störning av huden som kan leda till att dess barriärfunktion försämras, vilket ökar infektionsrisken och kan leda till att underliggande strukturer blottas
  • Friktion leder ofta ett grunt, avskavt och smärtande hudområde
  • De vanligaste områdena för friktionssår är skinkorna, sakrum, ryggen, armbågarna och hälarna
  • Friktionssår kan kännetecknas av att de är mycket oenhetliga och har ojämna kanter
  • Historiskt har friktion inkluderats i listan med fyra yttre riskfaktorer för trycksår men tas nu upp separat och såren beskrivs som friktionssår