Nyckelfaktorer för prevention

Nyckelfaktorer för prevention – anpassat från National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Prevention och behandling av trycksår: riktlinjer för klinisk praxis. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Riskbedömning – en policy för strukturerad riskbedömning bör införas, dessutom är det viktigt att vårdteamen både får utbildning om hur verktyget används och grundkunskaper om trycksår. Alla riskbedömning måste noggrant dokumenteras och omprövningar genomföras.
  • Hudbedömning – hudens tillstånd, t.ex. hur fuktig den är, kan öka risken för skada. Därför ska en strukturerad bedömning som utgör en del av en övergripande riskbedömning genomföras och praktiska försiktighetsåtgärder vidtas vid behov.
  • Nutrition – bedömning av näringsstatus, remiss till dietist vid behov för stöd och rådgivning samt bedömning av vätskebalansen är alla viktiga steg.
  • Repositionering – ett viktigt steg för att minska trycket. Hur ofta beror på det individuella hälsotillståndet, hudstatus och stödytan på platsen. Repositionering ska göras på ett sätt som innebär att trycket lättar och omfördelas samtidigt som skjuv- och friktionskrafter undviks. Överväg liggande sidoläge med 30 graders lutning. Säkerställ att dokumentationen görs mycket noggrant och att vårdteamet får rätt utbildning.
  • Stödytor – välj en lösning som passar de individuella behoven och gör nya bedömningar med jämna mellanrum. Var särskilt uppmärksam på hälarna och hur trycket på dem kan elimineras helt, t.ex. genom användning av rätt placerade kuddar. Obs: NPUAP har definierat egenskaperna hos olika stödytor.
  • Överväg situationen för speciella grupper, t.ex. patienter som genomgår operation, äldre, patienter som får intensivvård, alla som kan behöva ytterligare behandling.