Minska risken för skjuvning med Mepilex Border

Mepilex® Border är ett absorberande självhäftande förband som nu är indikerat för behandling och prevention av trycksår. Det har visats att Mepilex Borders unika struktur med 5-skikt och patentskyddade Safetac® ger ett trefaldigt skydd mot de riskfaktorer som föreligger vid uppkomsten av trycksår och det orsakar mindre smärta vid förbandsbyte.

Safetac® -teknologin gör att förbandet kan lyftas och omplaceras utan att vidhäftningsförmågan förloras. Därför går det att kontrollera hudens tillstånd regelbundet, i enlighet med många gällande protokoll för prevention av trycksår, utan att förbandet behöver bytas.

Resultat från in vitro-tester visar att Mepilex® Border kan bidra till att minska effekterna av skjuvning på vävnaden med upp till 50 procent medan förbandet bärs. Utan Mepilex® Border utsätts oskyddad hud för vävnadsskadande skjuvning.22.