Prevention av trycksår

Preventionsstrategier

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Prevention av trycksår

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning, tillhandahållande av korrekt näringsstöd och strategier för tryckomfördelning. Ett allt vanligare inslag är användning av skyddsförband såsom Mepilex® Border som en del av preventionsprotokollet för trycksår.

Sidans topp

Lär dig mer om preventionsstrategier

 • Prevention av trycksår en en komplex, multifaktoriell process. Evidensbaserade rekommendationer ska utformas för varje specifik miljö efter noggrann bedömning av läkare.
 • Risken för rättstvister diskuteras i ett antal artiklar. Man bör vara medveten om att tvisterna inte bara rör avsaknad av preventionsprogram utan även brott mot erkända riktlinjer.
 • De senast utgivna riktlinjerna är utarbetade av NPUAP/EPUAP: Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines.
Sidans topp

Nyckelfaktorer för prevention

Nyckelfaktorer för prevention – anpassat från National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Prevention och behandling av trycksår: riktlinjer för klinisk praxis. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Riskbedömning – en policy för strukturerad riskbedömning bör införas, dessutom är det viktigt att vårdteamen både får utbildning om hur verktyget används och grundkunskaper om trycksår. Alla riskbedömning måste noggrant dokumenteras och omprövningar genomföras.
 • Hudbedömning – hudens tillstånd, t.ex. hur fuktig den är, kan öka risken för skada. Därför ska en strukturerad bedömning som utgör en del av en övergripande riskbedömning genomföras och praktiska försiktighetsåtgärder vidtas vid behov.
 • Nutrition – bedömning av näringsstatus, remiss till dietist vid behov för stöd och rådgivning samt bedömning av vätskebalansen är alla viktiga steg.
 • Repositionering – ett viktigt steg för att minska trycket. Hur ofta beror på det individuella hälsotillståndet, hudstatus och stödytan på platsen. Repositionering ska göras på ett sätt som innebär att trycket lättar och omfördelas samtidigt som skjuv- och friktionskrafter undviks. Överväg liggande sidoläge med 30 graders lutning. Säkerställ att dokumentationen görs mycket noggrant och att vårdteamet får rätt utbildning.
 • Stödytor – välj en lösning som passar de individuella behoven och gör nya bedömningar med jämna mellanrum. Var särskilt uppmärksam på hälarna och hur trycket på dem kan elimineras helt, t.ex. genom användning av rätt placerade kuddar. Obs: NPUAP har definierat egenskaperna hos olika stödytor.
 • Överväg situationen för speciella grupper, t.ex. patienter som genomgår operation, äldre, patienter som får intensivvård, alla som kan behöva ytterligare behandling.
Sidans topp

Minska risken för skjuvning med Mepilex Border

Mepilex® Border är ett absorberande självhäftande förband som nu är indikerat för behandling och prevention av trycksår. Det har visats att Mepilex Borders unika struktur med 5-skikt och patentskyddade Safetac® ger ett trefaldigt skydd mot de riskfaktorer som föreligger vid uppkomsten av trycksår och det orsakar mindre smärta vid förbandsbyte.

Safetac® -teknologin gör att förbandet kan lyftas och omplaceras utan att vidhäftningsförmågan förloras. Därför går det att kontrollera hudens tillstånd regelbundet, i enlighet med många gällande protokoll för prevention av trycksår, utan att förbandet behöver bytas.

Resultat från in vitro-tester visar att Mepilex® Border kan bidra till att minska effekterna av skjuvning på vävnaden med upp till 50 procent medan förbandet bärs. Utan Mepilex® Border utsätts oskyddad hud för vävnadsskadande skjuvning.22.

Sidans topp

Hantera hudens mikroklimat med Mepilex Border

In vitro-tester visar att Mepilex® Border vid jämförelse med ett urval andra förband har bäst förmåga att absorbera, hålla och frigöra vätska så att en korrekt fuktighetsbalans bibehålls som håller huden torr och skapar förutsättningar som förhindrar att trycksår uppstår.23

Sidans topp

Kliniska bevis som visar positiva utfall

Många verksamma inom vården har nu lagt till användning av Mepilex Border i sina preventionsprotokoll och har dokumenterat effekten i program för utfallsförbättring.
I dagsläget har 15 fallstudier dokumenterats som omfattar  nästan 1000 patienter som följts noga.


Observera. Användning av förband med Safetac-teknologi eliminerar inte behovet av ett omfattande preventionsprogram för trycksår (t.ex. stödytor, placering, nutrition, hydrering, hudvård, rörlighet).

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...