Prevention av trycksår

Förband för att förebygga trycksår

By : Mölnlycke Health Care, april 7 2014Posted in: Prevention av trycksår

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram för sjukhusförvärvade trycksår genom att omfördela spänningar, minska friktion, omfördela tryck och bibehålla ett balanserat mikroklimat medan förbandet bärs. Så här fungerar det:

Fem lager ger kontroll

Olika lager för att hålla, sprida och absorbera vätska bidrar till att upprätthålla en optimal fuktnivå och minskar risken för nedbrytning. Dessutom ger sprider skikten skjuvkrafterna (spänningen) och omfördelar tryck.

Dressings for prevention Five layers of control

 

Närmast huden finns Mölnlyckes Safetac®-teknologi. Safetac bidrar till att förebygga trycksår genom att det är elastiskt, vilket innebär att det sprider spänningen och gör det möjligt att sätta fast förbandet igen efter bedömning av huden. Safetac har visats minimera smärtan för patienter vid förbandsbyte och orsakar inte hudreaktioner.

Läs mer om att förebygga trycksår i avsnittet om lösningar


Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår  - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...