Oväntad


Fullhudsskada där sårbasen är täckt av nekrotisk vävnad (gul, ljusbrun, grå, grön eller brun) och/eller en sårskorpa (ljusbrun, brun eller svart) i sårbädden.

Trycksår är ofta svåra att diagnostisera. Särskilt kan det vara svårt att se skillnad mellan trycksår och sår orsakade av fukt. Det är viktigt att ställa rätt diagnos eftersom både preventions- och behandlingsprogrammen kan skilja sig åt.21

Viktiga kännetecken att vara medveten om (anpassat från EPUAP-meddelandet)21

Fukt ska närvara, t.ex. inkontinens
Ett sår på en benprominens är med största sannolikhet ett trycksår, men måste inte vara det. Fuktsår kan uppträda på en benprominens, men se till att tryck- och skjuvning har uteslutits som orsakande faktorer och att fukt finns.
Omkringliggande hud som har rosa/vita prickar tyder oftast på maceration.
Trycksår är ofta sammanhängande och enhetliga till formen medan fuktsår ofta är diffusa och består av flera delar med oregelbunden form.
Fuktsår är oftast ytliga.
Om nekros föreligger är såret troligen inte ett fuktsår.