Kategori/grad 4 Förlust av subkutan vävnad


Fullhudsförlust med exponering av ben, senor eller muskler. Nekrotisk vävnad eller sårskorpa kan föreligga i någon del av sårbädden. Underminering och tunnelbildning förekommer ofta. Var medveten om att djupet här varierar med platsen. I örat finns t.ex. ingen subkutan vävnad. Grad 4-sår kan också sträcka sig ut i muskler och stödstrukturer.

 

I USA har NPUAP lagt till ytterligare två kategorier som kan innefattas i grad 4
enligt andra klassificeringssystem såsom det som utfärdats av EPUAP.