Kategori/grad 1 Rodnad som inte bleknar vid tryck.


Intakt hud med rodnad som inte bleknar vid tryck på ett avgränsat område, vanligtvis över en benprominens. Mörkpigmenterad hud kanske inte bleknar synbart. Dess färg kan skilja sig från omgivande huds. Ett sår av grad 1 kan visa att patienten är i riskzonen.