Kategori/Fas 3 Fullhudsförlust.


Fullhudsförlust. Subkutant fett kan vara synligt men ben, sena eller muskel blottas inte. Nekrotisk vävnad kan förekomma men skymmer inte vävnadsförlustens djup. Underminering och tunnelbildning kan förekomma. Var medveten om att djupet här varierar med platsen. I örat finns t.ex. ingen subkutan vävnad.