Kategori/Fas 2 delhudsförlust.


  Delhudsförlust av dermis med ett grunt öppet sår med rödrosa sårbädd, utan nekrotisk vävnad. Kan också vara en intakt eller öppen/rupturerad serumfylld blåsa. Detta bör inte användas vid beskrivning av exempelvis hudrupturer. Kom ihåg att blåmärken kan tyda på en djup vävnadsskada.