Omfattning av trycksår

Sakrum rapporteras oftast som det vanligaste stället för trycksår i de flesta vårdmiljöer. Hälen rapporteras som näst vanligast, och enligt de senaste datatrenderna verkar incidensen av hälsår vara på väg att öka. Ett ämne som har kommit i fokus under den senaste tiden är trycksår i samband med medicintekniska produkter, som tas upp i en rapport3 som anger att:

  • 1,4 % av patienterna hade ett trycksår relaterat till en medicinteknisk produkt
  • Av 113 trycksår var 39 (34,5 %) relaterade till medicintekniska produkter
  • Patienter med medicintekniska produkter löpte 2,4 gånger större risk att utveckla trycksår