Prevention av trycksår

Prevention av trycksår - bekämpar fyra orsaker till trycksår

By : Mölnlycke Health Care, april 8 2014Posted in: Prevention av trycksår

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har Mepilex® Border Sacrum visats bekämpa fyra yttre faktorer som kan bidra till att trycksår utvecklas genom att Mepilex® Border Sacrum omfördelar spänning och tryck, minskar friktion och bibehåller ett optimalt mikroklimat21,22,23.

Resultat från in vitro-tester visar att Mepilex® Border Sacrum kan minska inverkan av spänningar (skjuvkrafter) på vävnaden med upp till 50 % medan förbandet bärs, jämfört med när inget förband används9.

Testerna visar också att Mepilex® Border Sacrums unika femskiktsdesign ger överlägsen vätskehållning jämfört med konventionella förband och därmed upprätthåller rätt fuktbalans och mikroklimat och håller huden torr.10


Läs mer om trycksår i avsnittet om lösningar.

fyra_faktorer

Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår  - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...