Prevention av trycksår

Framgångsrik behandling

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Prevention av trycksår

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög risk att utveckla trycksår redan innan såren uppstår. Samtidigt vet man nu att det finns situationer när det är oundvikligt att trycksår uppstår. Repetera de viktigaste momenten i trycksårsbehandling.

Sidans topp

Lär dig mer om behandlingsstrategier

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög risk att utveckla trycksår redan innan såren uppstår. Samtidigt vet man nu att det finns situationer när det är oundvikligt att trycksår uppstår.

Sidans topp

Viktiga inslag i behandling

Viktiga inslag i behandling – anpassat från National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klassificera såret – använd ett validerat verktyg, utbilda vårdteamet i specifika tekniker som krävs för vård av mörkpigmenterade patienter och för att skilja trycksår från andra sår
 • Bedöm och övervaka läkningen – bedöm såret minst en gång i veckan – övervaka läkningen med ett validerat verktyg – ändra behandlingsprotokollen om förväntade framsteg uteblir
 • Se till att näringsbehovet bedöms och tillgodoses med näringsstöd och remiss till dietist
 • Bedöm smärtan – smärta kan förekomma både under procedurer och i vila – använd ett validerat verktyg för smärtbedömning, t.ex. en visuell analog skala
 • Se till att adekvata strategier för smärtlindring tillämpas
  Observera att verktyg för smärtbedömning finns i avsnittet om smärta på www.less-pain.com
 • Välj en lämplig stödyta och var noga med att placera patienten i rätt läge – tänk på att patienter i anestesi- och intensivvård, med ryggmärgsskada eller fetma kan ha särskilda behov
 • Val av förband – utgå från varje enskilt sårs särskilda egenskaper – ta hänsyn till exsudatnivån, sårbäddens status, infektion, plats och   omgivande huds status. En fuktig sårmiljö är nödvändig för optimal läkning. Tänk också på att välja förband som minimerar
  smärta och vävnadsskada, såsom mjuka silikonförband.
 • Bedöm och behandla infektion
 • Överväg specialbehandlingar – t.ex. sårbehandling med underryck (NPWT)
Sidans topp

Bedömning av trycksår

Olika kännetecken hos ett trycksår är viktiga både för att förstå hur djup och allvarlig vävnadsskadan är och för att definiera vården, bland annat valet av förband.

Följande element bör bedömas:

 • Stadie
 • Plats
 • Storlek (längd, bredd, djup)
  (fotografier kan underlätta bedömningen)
 • Föreligger underminering?
 • Djupa sår/tunnelbildning
 • Nekrotisk vävnad/närvaro av nekros
 • Närvaro av granulationsvävnad
 • Sårsekret
 • Smärta – har smärtbedömning gjorts och smärtlindringsstrategier tillämpats
 • Status för huden runt såret

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...